Varsling av feiing og tilsyn - endring av kontaktinformasjon

Varsling av feiing og tilsyn - endring av kontaktinformasjon

Har ikke feieren vært på besøk? Kan dette være grunnen?   

Værnesregionen brann- og redningstjeneste utfører feiing og tilsyn på objekter med fyringsanlegg i kommunene Stjørdal, Selbu og Meråker og alle eiere og brukere mottar varsel fra oss via SMS.

Vi opplever i dag at det er en del av våre kunder som ikke mottar varsel om feiing og tilsyn fordi vårt varslingssystem ikke finner et tilknyttet telefonnummer på adressen, eller telefonnummeret er feil.

Værnesregionen brann- og redningstjeneste henter mobilnummer fra felles kontaktregister på ID-porten, som er en felles innloggingstjeneste for offentlige tjenester. Det er viktig at riktig telefonnummer er lagt inn på adressen, slik at riktig person mottar varsel i forkant av vårt besøk.

Eier eller bruker av objektet må selv legge inn riktig telefonnummer.

Her kommer fremgangsmåte for å endre informasjon:

•    Gå inn på www.eid.difi.no
•    Finn fanen på venstre side «Oppdater kontaktinformasjon» og klikk på linken
•    Trykk da på linken «Her kan du logge deg inn for å sjekke hva som er registrert på deg og oppdatere kontaktinformasjonen»
•    Da får du flere valg om å logge deg på med forskjellige metoder
•    Etter du har logget deg inn så må ønsket kontaktinformasjon legges inn

Vi ønsker å treffe flest mulig når vi utfører feiing og tilsyn, og når riktig informasjon er lagt inn øker vår treffprosent og reduserer antall tilbakekjøringer.

Ved spørsmål utover denne informasjonen, ta kontakt med:

Eivind Bidtnes
Arbeidsleder feiing og tilsyn 
Værnesregionen brann- og redningstjeneste
Telefon: 95 15 70 70
E-post: eivind.bidtnes@stjordal.kommune.no