Veiviser for arrangører og virksomheter som leier ut lokaler

Veiviser for arrangører og virksomheter som leier ut lokaler

Kommuneoverlegen har utarbeidet en veiledning vedr. dette

Hvis du tenker å arrangere treff, tilstelning eller medlemsmøte mens vi fortsatt har pandemitiltak, er det viktig å lese i covid-19-forskriften hva som er lov og ikke lov.

Kommuneoverlegen har utarbeidet en veiledning for kommunene i Værnesregionen: Veiviser for arrangører og virksomheter som leier ut lokaler