Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Barn og familie - Barn og foreldre - Foreldreveiledning - PMTO
Hopp til hovedinnhold

Foreldreveiledning - PMTO

                                                                    

Foreldreveiledning – PMTO (Parent Management Training Oregon)                                                                                                                                   

For mange foreldre er det av ulike grunner utfordrende å oppdra egne barn, og det kan bli mye mas, krangel og kjefting. Foreldre og barn kan havne i et gjentagende mønster av konflikter og negative, fastlåste situasjoner. Hos noen barn vil dette samspillsmønsteret etter hvert kunne utvikle seg til atferdsvansker. Det er derfor viktig å komme inn tidlig for å bryte denne utviklingen.

Til foreldre som har behov for hjelp til å komme ut av en situasjon preget av masing, negativ atferd, sinne og protest, kan Selbu kommune tilby PMTO.
PMTO er utviklet med utgangspunkt i forskning og har dokumenterte effekter. 

Tilbudet retter seg mot familier med barn mellom 3 - 12 år. Det er viktig å sette i gang tiltak i tidlig alder, da det har best effekt. I PMTO lærer foreldre å ta i bruk gode verktøy i oppdragelsen og øver på å utvikle effektive foreldreferdigheter. Målet er at foreldre og barn skal komme inn i mer positivt samspill, og greie å samarbeide bedre.

Selbu kommune tilbyr PMTO-terapi der vanskelig samspill og utfordrende atferd har vart over lengre tid. For utfordringer som har vart i kortere tid tilbys PMTO-rådgivning.
 
 
 
For mer informasjon angående PMTO, gå inn på pmto.no eller atferdssenteret.no. Man kan også ta kontakt med en av kommunens PMTO-rådgivere eller PMTO-terapeut. 
Ved behov for PMTO-veiledning ​ fyll ut Kontaktskjema og send det via post, Edialog​ eller lever det direkte på rådhuset (ikke bruk e-post da dette er sensitive opplysninger). Man kan også snakke med barnehage, skole, helsestasjon eller andre kommunale instanser som kan hjelpe til med å formidle kontakt med rette vedkommende.
 
 
Kontaktinformasjon:


PMTO-rådgivere

Tone Melan
Helsestasjonen
Tlf: 73 81 68 22
tone.melan@selbu.kommune.no
Kristin Endresen
Kvellohaugen barnehage
Tlf. 97 06 14 94
kristin.endresen@selbu.kommune.no


Tove Storhaug
SLT-koordinator
Tlf. 73 81 67 72 (73 81 67 00)
tove.storhaug@selbu.kommune.no

PMTO-terapeut

Mona Borseth
Sektor oppvekst Selbu kommune
Tlf: 73 81 67 91
mona.borseth@selbu.kommune.no​

 

 

 
 
Du finner også informasjon på Facebooksiden vår:
 
 
 
​​​​​
Oppdatert: 21.06.2018 10:23
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook