Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Barn og familie - Barn og foreldre - Foreldreveiledning - ICDP
Hopp til hovedinnhold

Foreldreveiledning - ICDP

 ICDP – Foreldreveiledning. Et tilbud til alle foreldre og andre omsorgsgivere.

​På helsestasjonen får du veiledning om samspillet med barnet ditt som del av de vanlige konsultasjonene. Selbu kommune gir også tilbud til foreldre om å møtes i grupper og samtale om ulike tema, der ICDP-programmet blir benyttet. Gjennom ICDP-programmet ønsker en å styrke foreldre sin tro på seg selv og sine egne vurderinger gjennom å gjøre foreldre bevisst på egne verdier og oppfatninger i forhold til barna og oppdragelse, og om hvordan disse oppfatningene blir omsatt i praksis.
 
Foreldreveiledningsprogrammet har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. De aller viktigste personene for barn og unge si utvikling er foreldrene. Det er derfor viktig at kontakten og kommunikasjonen mellom barn/ungdom og foreldre blir så god som mulig. Dette skal programmet hjelpe foreldre med.
 
Å være foreldre gir mange gleder og positive opplevelser, men også mange utfordringer. Foreldre er i utgangspunktet eksperter på sine egne barn. Likevel vet vi at mange ønsker å drøfte spørsmål om barna og om foreldrerollen med andre foreldre og med fagfolk.
 
Programmet fokuserer på foreldrene sine ressurser, og ikke på feil og mangler. Tilbud om foreldreveiledning skjer i hovedsak i grupper. Fagfolk sin rolle er å veilede gruppa slik at utveksling av erfaringer og synspunkt kan skje på en god måte. De skal ikke være eksperter som skal gi de "riktige" svarene eller oppskrifter på hvordan en skal være foreldre.
 
Foreldreveiledningsprogrammet skal legge til rette for at foreldre kan møtes for å ta opp slike spørsmål og utveksle erfaringer. Foreldreveiledningsprogrammet skal være et tilbud til alle foreldre som ønsker det.

Det vil variere fra kommune til kommune hvor en får tilbud om foreldreveiledning.

Vil du vite mer? Se http://www.bufetat.no/foreldreveiledning  
 
Du kan også ta kontakt med barnehagen eller helsestasjonen i Selbu for ytterligere informasjon. 

icdp.png
 
Oppdatert: 16.02.2016 09:48
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook