Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Barn og familie - Barn og foreldre - Skolefritidsordning (SFO)
Hopp til hovedinnhold

Skolefritidsordning (SFO)

 Skolefritidsordningen er regulert i opplæringsloven § 13-7:


"§ 13-7. Skolefritidsordninga
 
Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.
Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.
 
Nærmere informasjon om Skolefritidsordninga i Selbu kommune finner du under Sektor oppvekst - skolefritidsordning
Oppdatert: 15.02.2016 12:36
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook