Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Barn og familie - Barnevern og familievern
Hopp til hovedinnhold

Barnevern og familievern

 Noen ganger kan familier ha behov for støtte. Den kommunale barnevernstjenesten har ansvar for å gi hjelp og omsorg til barn som har det vanskelig. Andre typer tilbud er familievernkontoret (som er statlig eller kirkelig) og det kommunale krisesenteret.

 
 

Værnesregionen barneverntjeneste ble etablert i 2006. Hovedkontor er i Stjørdal, men barnevernet har kontor i alle fem deltakerkommunene
 
 
Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
 
Hvilken hjelp/bistand kan vi gi?
•Du kan komme til oss med bekymringer rundt omsorgssituasjonen til barn og ungdom
•Vi kan vurdere behov for hjelpetiltak og omsorgstiltak
•Vi kan gi råd og veiledning om barneloven som regulerer forholdet mellom barn og foreldre ved samlivsbrudd
•Du kan diskutere saker anonymt med oss
•Vi samarbeider med mange andre hjelpeinstanser
•Vi er godkjenningsinstans i forhold til adopsjonssøknader
Vi har taushetsplikt!
Barneverntjenesten vektlegger taushetsplikten og de som kommer til oss skal vite at alle samtaler er fortrolige.
 
Hvem er vi?
De ansatte i barneverntjenesten er enten sosionom, barnevernpedagog eller førskolelærer/pedagog av utdanning. I tillegg har de fleste en eller annen form for etter- og/eller videreutdanning innenfor feltet.  
Vi har taushetsplikt!
Barneverntjenesten vektlegger taushetsplikten og de som kommer til oss skal vite at alle samtaler er fortrolige.
 
Ønsker du å vite mer om barneverntjenesten?
 
Hvordan komme i kontakt med oss?
Barneverntjenesten  er tilgjengelig i kommunens åpningstid
mandag - fredag kl.08.00 -15:00
Barnevernet nåes på tlf.: 74833500
Men den bestemåten å nå oss på er å sende e-post til 
barneverntjenesten@varnesregionen.no Da vil du nå både leder, teamledere og sekretærer som kan videreformidle til rette vedkommende.
 
 
Etter åpningstid, i helger og på helligdager kan du ringe Barnevernsvakta i Sør-Trøndelag politidistrikt på tlf. 02800

Ønsker du å sende bekymringsmelding til barnevernet, er det fint om du benytter skjema for dette.  Vennligst ikke send oss utfylt skjema som vedlegg til mail.  Skriv ut og send oss som brev til adressen:
Værnesregionen barneverntjeneste, Postboks 133,  7501 Stjørdal.
 
 
 
Oppdatert: 10.07.2017 09:41
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook