Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Barn og familie - Samliv - Kommunal vigsel - giftemål
Hopp til hovedinnhold

Kommunal vigsel - giftemål

 Vil dere gifte dere borgerlig i Selbu?
Fra 1. januar 2018, overføres vigselsmyndigheten fra tingrettene til kommunene.

​Selbu kommune foretar vigsler i Selbu Rådhus og Selbu Bygdemuseum i kommunens åpningstider. Det kan være mulig å avtale enkelte lørdager. Her kan du se bilde av aktuelle vigselsrom:

Vigselsrom Selbu Rådhus2.jpgVigselsrom Selbu Rådhus2.jpg

Vigselsrom Selbu bygdemuseum.JPGVigselsrom Selbu bygdemuseum.JPG

 

Vigslere i Selbu er:

ordfører Ole Morten Balstad
varaordfører Per Røsseth
leder personal og organisasjon Anita Røset

Dere kan selv bestemme hvem dere ønsker som vigsler hvis dette passer med ledig tid til vedkommende. Bestilling må gjøres senest 3 uker før selve seremonien. 

Før dere gifter dere

Før dere kan gifte dere må dere fylle ut  egenerklæring, forlovererklæring og attest .Skjemaene sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor.
 
Dere kan også gjøre dette digitalt ved å logge dere inn på www.skatteetaten.no
 
Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.
Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse.
 
NB! Original attest må leveres eller sendes til Selbu kommune senest 14 dager før vielse.
 
Post og besøksadresse:
Selbu kommune
Gjelbakken 15
7580 SELBU
 
For å avtale tidspunkt for vielse, ta kontakt på:
E-post: postmottak@selbu.kommune.no
eller telefon: 73 81 67 00
 
Pris
Borgerlig vigsel er gratis.

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel.
Paret må fremvise legitimasjon.
Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.
Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk.  For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.
Det er satt av 30 minutter til seremonien. Dersom dere ønsker å ha musikk eller diktlesning, må dette skje innenfor oppsatt tidsrom.

Spørsmål

Har du spørsmål om selve vielsen, ta kontakt på
E-post: postmottak@selbu.kommune.no

eller telefon: 73 81 67 00
Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten
Oppdatert: 02.07.2018 14:47
Aktuelle sider
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook