Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Byggesak

 Skal du sette opp en utepeis eller drømmer du om å bygge din egen bolig?

​Her finner du en samlet oversikt over temaet byggesak. Du får tilgang til skjema, veiledning (tjenestebeskrivelser) og rutiner i byggesak.

Ønsker du å sette i gang et byggetiltak på eiendommen din, må du som hovedregel søke kommunen om tillatelse. Enkelte små byggetiltak krever ikke søknad om tillatelse.
 
 For andre tiltak må kommunen gi tillatelse. Søknaden avgjøres på bakgrunn av bestemmelsene i den reguleringsplan som din eiendom er omfattet av, og plan- og bygningsloven.
 
Før søknad sendes inn må det tas stilling til om tiltaket krever dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, evt. plan- og bygningsloven. Hjemmel for å søke om dispensasjon er plan- og bygningsloven § 19-1. Dispensasjonssøknaden må begrunnes. 
Naboer skal også varsles om tiltaket før søknaden sendes inn. Skal det søkes om dispensasjon må naboer varsles om dette også.  
 
Dersom du er i tvil om tiltaket kan gjennomføres på bakgrunn av gjeldende bestemmelser eller ønsker en nærmere orientering av kommunen kan du be om forhåndskonferanse.
 
Sammen med søknaden må det også sendes inn målsatte tegninger av tiltaket og situasjonskart hvor tiltaket er tegnet inn. For tiltak som krever bruk av foretak med ansvarsretter må søknad om ansvarsretter også sendes inn sammen med søknaden om tiltaket. Søknad om tiltak må være fullstendig utfylt.
 

 

 

Oppdatert: 10.01.2011 07:39
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook