Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Bolig og eiendom - Eiendom - Adressetildeling
Hopp til hovedinnhold

Adressetildeling

 

Selbu kommune jobber med adresseringsarbeidet. Det er vedatt 66 vegnavn i kommunen.

Snarveier: Lov om stadnamn
 
 
 
Før kommunen tildeler eller endrer veiadresse, skal den som er registrert eier eller fester informeres og få mulighet til å uttale seg. Kommunen tildeler adressen så snart det er behov for den og senest sammen med igangsettingstillatelsen for byggetiltaket.
Det er kommunen som fastsetter adressenavnet. Skrivemåten avklares etter reglene i lov om stadnavn.
 
Din adgang til å få endret adresse er begrenset. Det skjer normalt bare hvis kommunen har gjort en feil eller eiendommen har fått adkomst fra en annen gate enn tidligere.
 
Offisiell adresse skal tildeles bygninger som brukes til bolig- eller fritidsformål, til næringsvirksomhet eller til offentlig eller publikumsrettet virksomhet. Kommunen kan også tillegge andre eiendommer eller lokaler offisiell adresse hvis dette er hensiktsmessig.
 
For eksempel kan kommunen tildele eller endre adresse:
  • når man skal endre adkomstveger
  • når man skal oppføre nye bygg
  • når det er vanskelig å finne fram til en adresse
Oppdatert: 04.01.2011 09:31
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook