Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Oppmåling

 Grensene for grunneiendom og festegrunn skal merkes, måles og kartfestes. Opplysningene skal være tilgjengelig for offentlige og private brukere gjennom et offentlig register over all fast eiendom i landet (matrikkelen).

Kommunen er lokal matrikkelstyresmakt, og har under dette ansvaret for å utføre oppmålingsforretninger og føre matrikkelen i kommunen.
Lov om eiendomsregistrering(matrikkelloven) skal sikre tilgang til viktige eiendomsopplysninger, ved at det blir ført et ensarta og pålitelig register(matrikkelen) over alle faste eiendommer i landet, og at grenser og eiendomsforhold blir kartlagt.
Oppdatert: 06.01.2011 19:50
Aktuelle sider
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook