Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Avløpshåndtering

 Kloakk - Avløp
Kommunen etablerer, drifter og vedlikeholder offentlige avløpsanlegg (avløpsnett, avløpsanlegg og utslippsanordning).

Hensikten er å samle opp avløpsvann, transportere vannet til egnet renseanlegg og slippe det rensete vannet ut i en vannforekomst. Anlegget skal forebygge forurensning av miljøet og hindre oversvømmelser.
Med avløpsvann menes vann fra boliger og næringsliv, dvs. både sanitært og industrielt avløpsvann, og overvann/drensvann.
Kommunen har ansvar for utslipp fra det offentlige avløpsanlegget. Kommunen rapporterer utslippsdata til Fylkesmannen via KOSTRA (Statistisk Sentralbyrås internettbaserte system).
Utslippsdataene viser blant annet hvorvidt avløpsrenseanlegget overholder rensekravene.

 

Påslippsavtale
 
Gjelder ved påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsnett fra virksomhet og utslipp, herunder påslipp, av fotokjemikalieholdig og amalgamholdig avløpsvann.
Vil normalt gjelde for avløpsvann fra industri- og næringsvirksomheter som inneholder kjemikalier, fett, olje, bensin eller andre stoffer eller som i mengde skiller dette fra normalt avløpsvann. I slike tilfeller skal avløpet normalt passere utskiller, renseanlegg eller utjevningsbasseng før det føres inn på kommunalt avløpsnett.
Påslippet skal reguleres gjennom å inngå påslippsavtale med kommune
 

Slamtømming

Innherred Renovasjon har ansvaret for slamtømming for Selbu kommune. All tømming utføres systematisk for de med standard og tette tanker. 
De som ønsker ekstra tømming må gi beskjed til IR.  
Det er også mulig å søke om endret tømmehyppighet, hvert 2 - 3 år for fritidsbolig. Søknad sendes på eget skjema til IR.  

 

​ 

Oppdatert: 06.02.2018 09:46
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook