Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Boligtomter
Hopp til hovedinnhold

Boligtomter - Selbu Tomteselskap AS

 Ledige boligtomter  

Kontakt Selbu Tomteselskap AS:

www.boiselbu.no

 

Boligtomter per mai 2014 Selbu

 
Totalt 29 ledige boligtomter som er tilrettelagt med veg, vann og kloakk.
 
Boligfelt

Ledige tomter - nummererte

Beskrivelse
Botnlia, Mebonden
1, 2, 4, 5, 6
Botnlia boligfelt - sentrumsnære tomter
30 min. til Trondheim Lufthavn Værnes
5 av 6 store utsiktstomter til salgs i Botnlia,
Mebonden. Fantastisk utsikt over Selbusjøen –
sentrumsnært - kort gangavstand til skoler, barnehage
og idrettshall. Byggeklare i løpet av sommeren.
Fuglem I
23/24, 35
 
 
23/24; Stor fin tomt ( 1,4 dekar)
35: Sør/vestvendt tomt, noe bratt. Kommunal veg mot sør/vest. 
Fuglem III
47, 48, 49
Flotte boligtomter med god utsikt i sydlig retning mot Selbusjøen
Molia V
59, 63, 68
Molia boligfelt – Innbygda
20 min. til Trondheim Lufthavn Værnes
3 store byggeklare utsiktstomter til salgs i Innbygda.
Flott utsikt over Selbusjøen.
Nær butikksenteret B.Langseth / Statoil stasjonen.
10 min. kjøretur til Selbu sentrum, Mebonden. 
Overvik
23, 27, 28, 32, 33, 34
23: Utsiktstomt, kommunal veg på østre side.
27: Vestvendt tomt, noe bratt. Privat veg på østre side.
28: Vestvendt tomt, noe bratt. Privat veg på østre side. Liten tomt.
32, 33, 34: Østvendte tomter, kommunal veg på vestre side, jordbruksareal på østre. Tomt 32 har lekeareal på søndre side.
Dragsten III
30
Sørvendt tomt, tilpasset sokkel. Kommunal veg mot sør.
Øyberget
1, 6
1: Østvendt tomt, noe skrånende. Tilpasset sokkel.
 6: Østvendt tomt, noe skrånende. Tilpasset sokkel. Kommunal veg i sør.
 
Moslet
13, 20, 21
 
 
 
Tomtene 20 og 21 kan sammenføyes for å få en arronderingmessig god tomt.
13: Nordvendt tomt. Kommunal veg på søndre side, noe bratt tomt.
20: Nordvendt tomt . Kommunal veg på nordre og østre side, noe bratt tomt.
21: Nordvendt tomt. Kommunal veg på østre og søndre side, noe bratt tomt.
Kyllo
1, 2, 7, 10
1: Sørvendt tomt. Kommunal veg på vestre, nordre og østre side.
2: Sørvendt tomt. Kommunal veg på østre og vestre side.
7: Sørøstvendt tomt. Kommunal veg på sørøstre side, gangveg på sørvestre side og lekeplass på nordvestre side.
10: Sørvestvendt tomt, noe bratt (sokkeltomt). Privat veg på nordøstre side.
 
 
 
Beregning av ca. pris:
Kjøper dekker alle kostnadene med matrikkelbrev (oppmålingsgebyr og tinglysning) og skjøte (tinglysing og dokumentavgift).
Tilknytningsavgifter vann- og kloakk kommer i tillegg, og innkreves ved behandling av byggesøknad.
 
 Kontakt:
 
Selbu Tomteselskap AS
 
 
 

 Prospekt Molia V - 11 utsiktstomter i Innbygda

Utsikt fra Molia boligfelt
Utsikt fra Molia boligfelt

Fuglem boligfelt.pdf

OVERSIKTSKART-FUGLEM.pdf

 Fuglem på Selbustrand
Utsikt fra Fuglem boligfelt

 
 
Oppdatert: 23.02.2015 08:10
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook