Strikkeutstilling
Siste oppdatering: 18.01.11

Innledning | 1.rom | 2.rom | 3.rom | 4.rom | 5.rom
Français


INNLEDNING
Strikkeutstillingen formidler en viktig del av Selbus kultur- og næringsarv og er ment å fungere som en inspirasjonskilde til å ivareta og videreutvikle bygdas sterke strikketradisjoner. Utstillingen er lokalisert i fem rom i 2. etasje i Selbu Bygdemuseum, bygdas gamle prestegård fra 1745, som ligger like ved Selbu kirke.

Da strikkeutstillinga er plassert i 2. etasje er tilgjengeligheten dessverre ikke tilfredsstillende for rullestolbrukere eller for de som er dårlig til beins. Bygningen har ikke heis.

Katalogen inneholder tekst og bilder fra utstillingens tekstplansjer samt tekst til utstilte gjenstander i montre. Strikkeutstillingen er kronologisk og tematisk bygd opp og er tidsmessig integrert i prestegårdslånas bygningshistorie. De ulike rommene er fargemessig tilbakeført til ulike tidsepoker som korresponderer med strikkehistoriens utvikling (se romplan).

Her presenterer vi noen smakebiter fra strikkeutstillingen.
(Utdrag av utstillingskatalogen.)Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

HISTORIKK
Selbustrikking er et godt innarbeidet, nasjonalt begrep. Strikking har siden 1890-tallet vært en viktig næringsvei og inntektskilde for bygda. Da kvernsteinsindustrien opphørte på slutten av 1800-tallet overtok strikkingen som bygdas viktigste næringsvei. Både kvinner og menn, gamle og unge, trakterte strikketøyet i alle ledige stunder. Selbyggen var kjent for å være meget flittig.

Selbustrikking var en viktig del av bryllupstradisjonene og utvandrede selbygger brakte med seg kunnskapen over til Amerika. Tidlige lokale kommisjonærer og oppstarten av Selbu Husflidscentral gjorde sitt til at næringen for alvor skjøt fart. Den etter hvert økende interessen for skisporten førte til stor etterspørsel og selbyggen måtte til tider strikke både natt og dag for å tilfredsstille markedet.

Utstillingen viser en sjelden strikkesamling som tidligere var Selbu Strikkemuseum, lokalisert på Skarodden, fra 1993-98. Lokalene ble solgt i 1998 og samlingen ble pakket ned og stuet bort. Siden år 2000 har det vært arbeidet med en ny permanent strikkeutstilling. Det er derfor med stor glede at kommunen nå kan ønske publikum velkommen til Norges største strikkeutstilling. Samlet utstillingsareal er ca. 80 m2 og utstillingen består av ca. 350 utstilte strikkede gjenstander, flere strikkemaskiner og en meget innholdsrik fotosamling.

Utstillingen speiler de sosiale og kulturelle forholdene over flere generasjoner. De eldste gjenstandene er fra slutten av 1800-tallet og utstillingen viser utviklingen fram til ca. år 2000. De eldste, og noen av de mest kunstferdige produktene, ble strikket av hjemmespunnet tynt garn på syltynne pinner nr. 1.


Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

Klikk for større bilde


Mønstrene er meget kompliserte og detaljrike, med store variasjoner. De er gjerne hentet fra dagliglivet og har fått navn deretter. Noen mønstre bærer også personnavn og gårdsnavn. Mange av vottene er helt utslitte og ”ihjelstoppa” inne i håndflaten. Flere er stoppet så mye at det er umulig å tyde mønsteret. Avklipte strømpelegger viser også at påstrikking var et vanlig fenomen. Nøysomhet og sparsommelighet var innarbeidede begreper blant selbyggen. Strikkeutstillingen er resultatet av et godt samarbeid mellom Selbu kommune og prosjektleder. Lokale og eksterne bidragsytere har bidratt til finansieringen og lokalsamfunnet har støttet ivrig og velvillig opp og bidratt med arbeidsinnsats på ulike områder. Spesielt må trekkes fram to personer: Sofie Marstad og Annepett Sandvik, som begge har vært meget verdifulle samarbeidspartnere.

VELKOMMEN!

Trondheim, 29.06.2004.
Birgitta Odén,
regionkonservator i Malvik, Selbu og Tydal

Ordforklaringer:
Bitt = strikke
Bunding = strikketøy
Bindstikke = strikkepinne
Kaste på = legge opp
Målde = maske
Tå ut = øke maskeantallet
Tå i hop = felle
Vekk = vrangbord, mansjett


Klikk for større bilde

Klikk for større bilde

Topp | Neste side