Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Enheter og organisering - Sektor helse og sosial - Barnevernstjenesten i værnesregion
Hopp til hovedinnhold

Barnevernstjenesten i værnesregion

 Værnesregionen barneverntjeneste ble etablert i 2006. Hovedkontor er i Stjørdal, men barnevernet har kontor i alle fem deltakerkommunene.

Barnevernleder i Værnesregionen:
Gunbjørg Furunes Baar
tlf.: 74 83 37 33 / 97 70 17 73
 

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Hvilken hjelp/bistand kan vi gi?

  • Du kan komme til oss med bekymringer rundt omsorgssituasjonen til barn og ungdom
  • Vi kan vurdere behov for hjelpetiltak og omsorgstiltak
  • Vi kan gi råd og veiledning om barneloven som regulerer forholdet mellom barn og foreldre ved samlivsbrudd
  • Du kan diskutere saker anonymt med oss
  • Vi samarbeider med mange andre hjelpeinstanser
  • Vi er godkjenningsinstans i forhold til adopsjonssøknader

Vi har taushetsplikt!
Barneverntjenesten vektlegger taushetsplikten og de som kommer til oss skal vite at alle samtaler er fortrolige.
 
Hvem er vi?
Barneverngruppa består av 22 personer og er enten sosionom, barnevernpedagog eller førskolelærer/pedagog av utdanning. I tillegg har de fleste en eller annen form for etter- og/eller videreutdanning innenfor feltet.
 
Ønsker du å vite mer om barneverntjenesten?
 
Kontakt oss
Barneverntjenesten er tilgjengelig i kommunens åpningstid
mandag - fredag kl.08.00 - 15.35, torsdag til kl.16.40.
Kontakt formidles via servicetorget i rådhuset på Stjørdal, tlf: 74 83 35 00 
 
Ønsker du å sende bekymringsmelding til barnevernet, er det fint om du benytter skjema for dette.  Vennligst ikke send oss utfylt skjema som vedlegg til mail.  Skriv ut og send oss som brev til adressen: Postboks 133,  7501 Stjørdal.
 
 

Oppdatert: 10.01.2014 08:31
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook