Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Enheter og organisering - Sektor helse og sosial - Boligtjenesten i Selbu kommune
Hopp til hovedinnhold

Boligtjenesten i Selbu kommune

 Boligtjenesten ble opprettet 1. juli 2010.
 Formålet er å få til en helhetlig og koordinert boligforvaltning i Selbu kommune.
 

Forvaltningskontoret behandler søknader om omsorgsboliger.
 
Boligtjenesten behandler søknader om boliger for kommunalt ansatte og søknader etter sosiale kriterier.
 
Boligtjenesten utsteder leiekontrakter, samt har ansvaret for oppføling av
leiekontrakter for alle kommunale boliger.
 
Boligtjenesten skal gi råd og veiledning, hvor de bl.a. skal holde seg oppdatert når det gjelder Husbankens låne- og tilskuddsordninger. De skal også påse og bidra til at kommunen har en boligsosial profil ved tildeling av kommunale boliger.
 
Boligtjenesten er bemannet med en boligforvalter.
 
Telefonnummer til boligtjenesten er:
Boligforvalter: 904 11 598
 
Boligtjenesten har kontor i rådhuset.
Åpningstider mandag - fredag: 09:00 -15:00.
 

Retningslinjer for tildeling av kommunale utleieboliger:

Retningslinjer for tildeling av kommunale utleieboliger 13.02.12.pdfRetningslinjer for tildeling av kommunale utleieboliger 13.02.12.pdf

Postadressen til boligtjenesten er:

Selbu kommune
v/ Boligtjenesten
Gjelbakken 15
7580 Selbu 

 

 

Oppdatert: 05.10.2017 14:37
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook