Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Enheter og organisering - Sektor helse og sosial - Forvaltningskontor og koordinerende enhet
Hopp til hovedinnhold

Forvaltningskontor og koordinerende enhet

 Forvaltningskontoret (tidligere vedtakskontoret) og koordinerende enhet tar imot henvendelser fra personer som har behov for pleie og omsorgstjenester. Behandler søknader og fatter vedtak etter lovverk.

Fra 01.10.12 tiltrådde kommunene Meråker, Selbu, Tydal og Stjørdal det interkommunale samarbeidet om felles forvaltningskontor og koordinerende enhet. Forvaltningskontoret og koordinerende enhet har hovedkontor i Stjørdal kommune og det er avdelingskontor i Meråker, Selbu og Tydal.

Kontoret tar i mot søknader, informerer, avklarerer ressurser /bistandsbehov og tar beslutninger om hvilke tjenester som skal innvilges etter lov om sosiale tjenester og kommunehelsetjenesteloven. Forvaltningskontoret har ansvar for å sikre koordinering av tjenester til mennesker med langvarige behov.

Forvaltningskontoret fatter blant annet vedtak om støttekontakt, avlastning, nødvendig helsehjelp (hjemmesykepleie, sykehjem), omsorgslønn, trygghetsalarm, matombringing, hjemmehjelp, transporttjeneste m.m.

Her finner du søknadsskjema om tjenester forvaltningskontoret og Nav behandler.

Telefon: 400 31 166

KONTAKT OSS

 
Oppdatert: 08.03.2019 15:09
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook