Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Hjemmebaserte tjenester

 Hjemmebaserte tjenester i Selbu kommune ytes i form av hjemmesykepleie og hjemmehjelp, samt at det i kommunen er tre personalbaser tilknyttet kommunale boliger.
 

HJEMMETJENESTEN
 
Hjemmesykepleie har døgnvakt alle dager: 975 59 880
 
 
 
telefon 975 59 880  (man - fre, 08 - 15)
 
Hjemmetjenester gis til alle som har behov for bistand i eget hjem. Alle som mottar tjenesten skal ha mulighet til å bo i eget hjem så lenge de ønsker.
 
Kontaktpersoner:
Koordinator hjemmesykepleie, hjemmehjelp Marit Hårstad​ 
Telefon 975 59 880 
  
 
Forvaltningskontoret behandler søknader om hjemmebaserte tjenester.
 
Målet for de hjemmebaserte tjenestene er at tjenestemottakerne skal utnytte sine egne ressurser best mulig og eventuelt får bistand fra kommunen for å sikre en livssituasjon som muliggjør dette.
 
Hjemmesykepleien:
Aktuelle oppgaver fra hjemmesykepleien er opplæring og vedlikehold av ferdigheter, behandling, pleie og omsorg, hjelp til alvorlig syke og døende, hjelp til medikamenthåndtering, sårbehandling og prøvetaking til bruker som ikke er i stand til å oppsøke legekontoret, hjelp til ernæring (tilrettelegging av måltider), hjelpemiddeltilpassing i samråd med fysio- og ergoterapeut, råd- veiledning og samtale m.m.

Hjemmesykepleie er gratis og har døgntjeneste.

Forvaltningskontoret behandler søknader om hjemmesykepleie.  

hjemmesykepleiebil.jpg

Hjemmehjelp:
Aktuelle oppgaver fra hjemmehjelp er opplæring og vedlikehold av funksjoner, rengjøring av de rom som brukes daglig av den som mottar hjelp/ tjenesten, tilrettelegging av måltider, maskinvasking av klær i hjemmet, sengeskift m.m.

Hjemmehjelp har egenbetaling ut fra husstandens inntekt. 

Forvaltningskontoret behandler søknader om hjemmehjelp. 

 

 

 

MILJØARBEIDERTJENESTEN

Tjenesteleder kommunale boliger med personalbaser:  
tlf.: 452 58 584 (man - fre, 08 - 15)
Besøksadresse Nestansringen 67.
 
Personalbaser:
Nestansringen tlf.:  975 59 773
                            910 00 704
                            974 71 682                         
                            468 38 065
Vi 3                 tlf.: 957 29 193
 
 

Kommunale leiligheter tilknyttet personalbaser:

Selbu har kommunale leiligheter som er knyttet til en personalbase hvor hjelperne yter helse- og omsorgstjenester hele døgnet.  Du kan få hjemmetjenester i ditt eget hjem, uavhengig om det er en privat eller kommunal bolig, nært eller fjernt fra personalbasen.

Personalbasene har dyktige medarbeidere som har bred kompetanse i miljøarbeid og tilrettelagte aktiviteter i og utenfor hjemmet. Personalgruppen består av fagarbeidere innen helse og omsorgsfag, ergoterapeuter, vernepleiere, pedagoger og assistenter.

Personalgruppen yter omsorgstjenester fra 2 personalbaser, og gir i dag bistand til ca 20 personer i Selbu. 


​​​​
Oppdatert: 24.04.2019 09:38
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook