Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Nav Værnes, avdeling Selbu

 NAV Værnes, avdeling Selbu holder til i samme bygg som Selbu sparebank.

ÅPNINGSTIDER
Mandag 10:00 - 12:00
Tirsdag Stengt
Onsdag Stengt
Torsdag 10:00 - 12:00
Fredag Stengt​
 
Ut over dette er vi tilgjengelig alle dager, men dette må være avtalt i form av samtaler.
Tlf. nr.: 55553333 eller benytt «skriv til oss» på «ditt nav».

 
Kontaktperson:
Merethe Storødegård.​
leder NAV Værnes
 
 
NAV-reformens mål er:
 • å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad
 • å gjøre det enklere for brukerne, og tilpasse forvaltningen til brukernes behov
 • å få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning
NAV Værnes legger NAV reformens verdier til grunn for alt sitt arbeid:
 • tydelig
 • løsningsdyktig
 • tilstede
Den kommunale sosialtjenesten er en del av NAV Værnes
 
Følgende kommunale tjenester er å finne i NAV Værnes:Hos NAV får du hjelp til det meste
 • Tjenester i.h.t. Lov om sosiale tjenester i NAV
 • Økonomisk sosialhjelp
 • Økonomisk rådgivning
 • Oppfølging/tiltak
 • Kvalifiseringsprogram. Les mer om dette på Nav sine hjemmesider      

 

Litt om de statlige tjenestene:
 • Informasjon og veiledning på tjenester tilknyttet arbeid, aktivitet og trygdeytelser.
 • Oppfølgingsoppgaver knyttet til arbeidsledighet, sykdom, arbeidsavklaringspenger
 • Iverksetting av virkemidler hjemlet i Folketrygdloven for å inkludere flere med redusert arbeidsevne i arbeidslivet
 • Iverksetting av arbeidsmarkedstiltak for utsatte grupper som langtidsledige, herunder arbeidsledige sosialhjelpsmottakere, ungdom og innvandrere
 • Arbeidsgiverkontakt og mobilisering av tilgjengelig arbeidskraft
Les mer på Nav.no
 
 
Oppdatert: 14.01.2019 12:51
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook