Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Rus- og Psykiatritjenesten

 Rus- og psykisk helsetjeneste skal bistå slik at den som trenger det, gis mulighet til mestring, endring og realisering i eget liv.

Løsningsorientert – med brukeren i sentrum.

Rus- og psykisk helsetjeneste

Vår visjon: MER (Mestre - Endre - Realisere)

Vi tilbyr:
Ø  Støtte, råd, veiledning, koordinering og praktisk bistand ut fra den enkeltes behov
Ø  Oppfølging over tid
Ø  Veiledning og oppfølging av pårørende
Ø  Motivasjonssamtaler og støttesamtaler, - på kontoret, ved hjemmebesøk og/ eller telefonkontakt
Ø  Miljøterapi/ miljøarbeid -hjemme, ute, aktivitet
Ø  Aktivitet, møteplass/ værested - arena for fellesskap
Ø  Skape egne tilbud – trim, lunsj, m.m. - brukeres behov styrer
Ø  Bistå til/ sikre evt. nødvendig behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten
Ø  Oppfølging før - under - etter behandling/soning
Ø  Habilitering - Rehabilitering
Ø  Deltakelse i ansvarsgrupper
Ø  Tilbud om IP - Individuell Plan
Ø  Samarbeid med andre som bruker har ønsker om
Ø  Forebyggende arbeid  
 
Veien til oss:
Ø  Lavterskeltilbud = INGEN terskel
Ø  Du selv, pårørende, lege, Nav, helsesøster eller andre kan ta kontakt med oss
Ø  Taushetsplikt
Ø  Gratis tjeneste
 
Ø  Ring, stikk innom eller send en henvisning
 
 
Ø  Primær målgruppe er voksne og ungdom over 18
 
Hvem er vi?
Et tverrfaglig team bestående av spesialsykepleiere, vernepleier, kognitiv terapeut, miljøterapeut og ruskonsulent. Bred kompetanse og lang erfaring
innen psykisk helse - og rusarbeid.
 
 
 
Tina Mjåland Mathisen  
Tlf: 459 77 819
 
Janne Paulsby  
Tlf: 975 59 776
 
Dagrun Aursjø
Tlf: 954 91 551
 
Marit Uthus
Tlf: 909 73 327
 
 
 
Hvor finner du oss?
Vi holder til vis a vis Frivilligsentralen  
Nestansringen 42.
 
Åpningstider:
Mandag - fredag  kl.09.00 -  15.00
 

 

Tjenesteleder:

Robert Michael Mulelid, Tlf. 955 55 430

 

 

Forvaltningskontoret behandler søknader om tjenester: 

Søknadsskjema pleie- og omsorgstjenester

Oppdatert: 10.04.2018 15:07
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook