Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Selbu voksenopplæring

 Selbu voksenopplæring er lokalisert ved Selbu videregående skole der kommunen kjøper tjenester av Selbu videregående skole når det gjelder ledelse, kontor- og rådgivertjenester.  De fleste lærerne er ansatt i Selbu kommune.

Selbu voksenopplæring er knyttet til tre forskjellige tilbud:
 

-Innvandrere med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven §17

 

-Grunnskoleopplæring for voksne etter §4A-1 i opplæringsloven

 

-Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område for voksne etter opplæringslovens §4A-2 

 
Det er fortsatt kommunen som er ansvarlig for at flyktninger og innvandrere får det tilbudet de har krav på etter introduksjonsloven. Det innebærer at det vil være et tett samarbeid med Selbu vgs, og at vedtak knyttet til loven fattes av Selbu kommune.
 
Spørsmål vedrørende norskopplæring for voksne kan rettes til Selbu kommune ved Elin Skrødal, elin.skrodal@selbu.kommune.no eller på telefon 73816784
 
Oppdatert: 03.01.2018 11:03
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook