Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

LP-modellen

 Bell skole startet høsten 2010 opp med et skoleutviklingsarbeid kalt LP-modellen. Arbeidet er støttet av Utdanningsdirektoratet. Fra før har Selbustrand- og Øverbygda skole arbeidet med dette siden 2006.

I LP-modellen samarbeider lærerne i lærergrupper etter spesiecropped-lp-logo.jpglle prinsipp.

Modellen omfatter analyse og refleksjon i et systemperspektiv, samt tiltaksutvikling og evaluering. Hensikten er å skape læringsmiljø som gir gode betingelser for sosial og skolefaglig læring hos alle elever.

LP-modellen er en strategi for å arbeide med Kunnskapsløftet og støttes økonomisk av Utdanningsdirektoratet. Lillegården kompetansesenter og Trøndelag kompetansesenter er ansvarlig for implementering i skolen, med PPT som viktige samarbeidspartnere. Modellen har vært utprøvd gjennom et forskningsbasert utviklingsprosjekt i flere skoler, med gode resultater på sentrale områder.

Elevene på skoler som arbeider etter LP-modellen opplever: Mindre mobbing, økt sosial kompetanse i form av bedre selvkontroll, tilpasning og selvhevdelse, bedre relasjoner mellom elevene, mellom lærer og elev og mellom lærer og foreldre, sterkere samarbeid mellom lærerne. Miljøet og kulturen i skolen har utviklet seg positivt og elevene får bedre faglige resultater.
Oppdatert: 22.01.2019 15:07
Aktuelle sider
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook