Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Søknad om fri fra skolen

 Her følger retningslinjer i forbindelse med søknad om fri for elevene.

I Opplæringsloven §2-11 står flg.: ”Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil 2 veker. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørger for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.”
 
Søknad om fri en skoledag: Søknad kan sendes til kontaktlærer via mobilskole og innvilges av kontaktlærer​.
Søknad om fri fra skolen ut over en dag ​ Søknad leveres via elektronisk søknadskjema i god tid. Har man ikke tilgang til internett kan søknad leveres papirbasert. Søknaden behandles av rektor.
 
Oppdatert: 22.01.2019 15:04
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook