Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Informasjon om Samarbeidsutvalg

 Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ.

Her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen​.

SU kan uttale seg om følgende:

•Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
•Plan for hjem-skole-samarbeid
•Skolevurdering
•Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene
•Skolens informasjonsvirksomhet
•Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
•Fritidsaktiviteter
•Skoleskyss
•Trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres
•Ordensreglementet

Skolemiljøutvalg
Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU.
Det er skoleeiers og rektors ansvar at alle rådsorganene blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven
Oppdatert: 14.12.2010 11:20
Aktuelle sider
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook