Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Enheter og organisering - Sektor oppvekst - Bell skole - SFO Bell skole - Informasjon til deg før du søker SFO-plass
Hopp til hovedinnhold

Informasjon til deg før du søker SFO-plass

 Informasjon knyttet til søknad for opptak til SFO. (Les dette før du fyller ut søknaden)

Søknad om opptak til SFO skjer på elektronisk skjema. Det er viktig at dere krysser av for hvilke økter dere ønsker. Se eksempel på utregning av omfang om dere er usikker på hvor stort omgang dere trenger.
 
Søknaden går til den enkelte skole /SFO. Når skolen har mottatt elektronisk søknad sender skolen ut et svarbrev til hver enkelt søker. Alle som søker innen fristen vil få plass.

I følge retningslinjene for oppsigelse, gjelder den 1. i påfølgende måned etter oppsigelsesdatoen. (Eks.: Oppsigelsesdato 15.01 - oppsigelsen gjelder fra 01.03).

Ved behov for å legge ved ytterligere opplysninger evt. ved endring i tilbud kan dere ta kontakt med oss.

Det skal også søkes elektronisk ved endring av tilbud eller oppsigelse. Bruk samme lenke som ved søknad om opptak. Velg f.eks endring.

SFO har åpent alle dager fra 06.45-08.30 og fra 14.00-16.30

De onsdagene elevene har fri kan det søkes om heldag i SFO. Åpningstid:06.45-16.30

SFO følger skoleruta, men det gis tilbud om kjøp av SFO-plass i ferier.​

Oppdatert: 04.09.2017 10:32
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook