Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Informasjon barnehage

 Selbu kommune har to barnehageopptak i året.

Hovedopptak med søknadsfrist 1. mars og plass fra 15. august

Suppleringsopptak med søknadsfrist 1. november og plass fra 1. januar.

Du søker elektronisk og må registrere en søknad for hvert barn. Du kan søke plass hele året, men 1. mars er søknadsfristen til hovedopptaket som gjelder plasser fra august.

Du søker i vår barnehageportal. Du velger oppstartsmåned og barnehage før du logger deg inn for å fylle inn resten av søknaden. Husk å ha MinID eller BankID klar før du søker.

Vi gjør oppmerksom på at det er Chrome som må benyttes som nettleser når du skal søke barnehageplass. Det er dessverre ikke mulig å komme inn på skjemaet ved bruk av Safari eller Internet Explorer.

Kart over barnehagene i S​elbu

Her finner du søknadsskjema og informasjon om søknadsprosessen

Barn som har fått plass i barnehagen beholder denne til barnet begynner på skolen eller plassen sies opp skriftlig. Det er en måneds oppsigelsestid.

Oppsigelse av barnehageplass

For mer informasjon om opptak og innhold i barnehagen:

Vedtekter for barnehagene i Selbu kommune.pdfVedtekter for barnehagene i Selbu kommune.pdf

Informasjonsbrosjyre barnehage 2017-18.pdfInformasjonsbrosjyre barnehage 2017-18.pdf

 Årsrute 2017-2018.pdfÅrsrute 2018-2019.pdf

 Årsrute 2017-2018.pdf Årsrute barnehage og skole 2019-2020.pdf

 

Foreldrebetaling:

Regjeringen fastsetter hvert år en maksimalpris, et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass. Selbu kommune følger disse satsene.

Betalingssatser barnehage

Har husstanden en samlet bruttoinntekt på kr. 550 000 eller mindre, kan du søke om innteksbasert foreldrebetaling. Ingen skal betale mer enn 6% av brutto inntekt i barnehageutgifter.
 
Har husstanden en samlet bruttoinntekt på kr. 450 000 eller mindre, kan dere søke 20 timer gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer.
 
 

Søknadene har ikke tilbakevirkende kraft. Vedtak gjelder fra måneden etter at søknad er mottatt.  Det må søkes på nytt for hvert barnehageår. 

​ ​​

Oppdatert: 11.02.2019 09:22

 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook