Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Informasjon barnehage

 Selbu kommune har to barnehageopptak i året.

Hovedopptak med søknadsfrist 1. mars og plass fra 15. august

Suppleringsopptak med søknadsfrist 1. november og plass fra 1. januar.

Opptak 

 
Du søker elektronisk og må registrere en søknad for hvert barn. Du kan søke plass hele året, men 1. mars er søknadsfristen til hovedopptaket som gjelder plasser fra august.


Du søker i vår barnehageportal. Du velger oppstartsmåned og barnehage før du logger deg inn for å fylle inn resten av søknaden. Husk å ha MinID eller BankID klar før du søker.

Endre eller si opp plassen er i samme portal.
NB! Vi gjør oppmerksom på at det er Chrome som må benyttes som nettleser når du skal søke barnehageplass, endre eller si opp plassen. Det er dessverre ikke mulig å komme inn på skjemaet ved bruk av Safari eller Internet Explorer.

Kart over barnehagene i S​elbu

Her finner du søknadsskjema og informasjon om søknadsprosessen

 
Du kan lese mer om det nye systemet, Vigilo, ved å klikke på ikonet under.
 ​
 vigilo.png


Samme ikon kan du laste ned på din smarttelefon for å kommunisere med barnehagen din.

 

Barn som har fått plass i barnehagen beholder denne til barnet begynner på skolen eller plassen sies opp skriftlig. Det er en måneds oppsigelsestid.


 

For mer informasjon om opptak og innhold i barnehagen:

Vedtekter for barnehagene i Selbu kommune.pdfVedtekter for barnehagene i Selbu kommune.pdf

Informasjonsbrosjyre barnehage 2017-18.pdfInformasjonsbrosjyre barnehage 2017-18.pdf

 Årsrute 2017-2018.pdfÅrsrute 2018-2019.pdf

 Årsrute 2017-2018.pdf Årsrute barnehage og skole 2019-2020.pdf

 

Foreldrebetaling:

Regjeringen fastsetter hvert år en maksimalpris, et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass. Selbu kommune følger disse satsene.

Betalingssatser barnehage

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage:

Husk at du må sende søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid hvert barnehageår. Ett barnehageår er fra august til og med juni.
Søknadene har ikke tilbakevirkende kraft. Vedtak gjelder fra måneden etter at søknad er mottatt.
 
Hvem kan søke om å få redusert foreldrebetaling?
Husholdninger med samlet brutto årsinntekt under kr 557.333 kan søke om redusert foreldrebetaling.
 
Gratis kjernetid
Disse barna kan få gratis kjernetid fra august 2019:
Barn som har fylt 2, 3, 4 og 5 år fra familier med en samlet årsinntekt under kr 548 500.

Hva slags inntekt er med i beregningen?
Foreldrebetalingen i barnehage skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.
* En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere.
* Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
Bor ikke et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.
Slik søker du
1. Finn frem relevant dokumentasjon:
Du må legge ved skattemeldingen for 2018 (tidligere kalt selvangivelsen) til de som skal være med i beregning av inntekt. Hvis inntekten er annerledes enn det som fremkommer i skattemeldingen, må du også legge ved dokumentasjon som viser dette. Det kan være kopi av lønnslipp, utbetalinger fra NAV og studentbevis.
Du laster opp dokumentasjonen som filer i søknadsskjemaet. Vedlegg som dokumenterer inntekstopplysninger skal følge søknaden. Søknaden registreres ikke for behandling før dokumentasjon foreligger.
2. Send inn søknadsskjema.
 
Logg inn i VIGILO OAS med din ID via IdPorten for å søke.
Det er viktig at du bruker Google Chrome som nettleser.
 
Hva skjer videre?
Vi går gjennom søknaden din. Når søknaden er behandlet får du et brev som sier hvor mye du skal betale for barnehageplassen.
 
 

 

Oppdatert: 05.06.2019 10:29
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook