Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Informasjon barnehage

 Selbu kommune har to barnehageopptak i året.

Hovedopptak med søknadsfrist 1. mars og plass fra 15. august

Suppleringsopptak med søknadsfrist 1. november og plass fra 1. januar.

 Kart over barnehagene i Selbu

 

Søknad om barnehageplass sendes kommunen på elektronisk søknadsskjema.

NB!! Elektronisk søknadsskjema blir midlertidig stengt mellom
15.12.2018 og 07.01.2018

Hvis barnet ikke har fødselnummer, må man benytte papirskjema: 

Søknadsskjema barnehage papirversjon.pdfSøknadsskjema barnehage papirversjon.pdf
 
Barn som har fått plass i barnehagen beholder denne til barnet begynner på skolen eller plassen sies opp skriftlig. Det er en måneds oppsigelsestid.

Oppsigelse av barnehageplass

For mer informasjon om opptak og innhold i barnehagen:

Vedtekter for barnehagene i Selbu kommune.pdfVedtekter for barnehagene i Selbu kommune.pdf

Informasjonsbrosjyre barnehage 2017-18.pdfInformasjonsbrosjyre barnehage 2017-18.pdf

 Årsrute 2017-2018.pdfÅrsrute 2018-2019.pdf

 Årsrute 2017-2018.pdf Årsrute barnehage og skole 2019-2020.pdf

 

Foreldrebetaling:

Regjeringen fastsetter hvert år en maksimalpris, et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass. Selbu kommune følger disse satsene.

Betalingssatser barnehage

Har husstanden en samlet bruttoinntekt på kr. 550 000 eller mindre, kan du søke om innteksbasert foreldrebetaling. Ingen skal betale mer enn 6% av brutto inntekt i barnehageutgifter.
 
Har husstanden en samlet bruttoinntekt på kr. 450 000 eller mindre, kan dere søke 20 timer gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer.
 
 

Søknadene har ikke tilbakevirkende kraft. Vedtak gjelder fra måneden etter at søknad er mottatt.  Det må søkes på nytt for hvert barnehageår. 

​ 

Oppdatert: 23.11.2018 13:06

 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook