Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Info 2019

 Vil du ha elevplass?
På søknadsskjemaet finner du oversikt over alle tilbudene du kan søke. Søknadsskjemaet finner du her på kulturskolens nettsider (søk plass). Ta kontakt innen 1. mai hvis du får problem med å søke eller har spørsmål.

DSC06390b.jpg

  • Musikk

- instrumentopplæring
- sangopplæring
- samspill
- band og andre grupper
- musikkteknologi 

  •  Visuell kunst (Billedkunst​)

- grupper på 6 - 9 elever 

  • Teater


- nye elever kan tas opp

  • Småbarnstilbud

- lek og rytme, minifiolin.

  • Dans

dans tilbys ikke lenger.

Generelt  om kulturskolen:

Kulturskolen gir tilbud i musikk, sang, teater og visuell kunst fra 3. trinn, lek og rytme og minifiolin fra 5-års alder. Skolens oppgave er primært å gi elevene opplæring i utøvende ferdigheter i kunstfag, og legge til rette for elevenes egne skapende evner. Skolen har i tillegg sosiale og faglige målsettinger innen samspill, kulturproduksjon, samarbeid med grunnskolen med mer. 

Allerede elev?

Alle nåværende elever er allerede sikret plass i samme fag neste skoleår. Vil man fortsette som før må man aktivt re-registere seg via speedadmin.

Vil du skifte tilbud, må du søke om plass, og si opp den gamle. Vil du søke tilleggsplass og beholde den du har, må du kun søke, og altså IKKE si opp den gamle plassen. Søknad må fylles ut på eget søknadsskjema "søk plass" via dette nettstedet, Facebook, eller via "min side" for eksisterende elever.    

Prioriterte søkere 

Nye søkere som vil spille et korpsinstrument og være korpsaspiranter, sender søknad på vanlig måte til kulturskolen. Kulturskolen vil gjerne ha korpsaspiranter, som blir prioritert ved opptak. Andre priorterte grupper er søkere til tradisjonelle instrumenter (trekkspill, torader, fiolin, piano). 

Si opp plassen?

Er du elev i dag og ønsker å si opp plassen, kan du si opp plassen via speedadmin, eller benytte utmeldingsskjemaet på dette nettstedet innen 1. mai, som da vil gjelde fra skoleårets slutt. Dette gjelder alle elever, med unntak bare for dem som går på ettårig kurs (lek og rytme). Det er ett års bindingstid på elevplassene.

Et alternativ til oppsigelse av plass kan være å søke om permisjon.  

Elevrettigheter

Er du først tatt opp som elev, vil du være elev på dette tilbudet inntil du selv sier opp plassen, eller til du når aldersgrensen som er utgangen av "videregående alder", ca 19 år, såfremt kulturskolen fortsatt kan gi tilbudet.

Det kan tas forbehold ved søknaden eller oppsigelse av plass, når forbeholdet gjelder saker som opptak til videregående skole, flytting o.l. 

leie av instrument

Noen instrumenter kan leies eller lånes via kulturskolen. Det er mini-instrumenter (fiolin eller trekkspill) eller korpsinstrumenter (messinginstrumenter og treblåsinstrumenter). For å få låne korpsinstrument må man være medlem i korpset. Dette anbefales, men er frivillig. Det er enkelt å bli korpsmedlem. Kontakt korpset.

Fra serviceerklæringen:

Undervisningstimenes lengde og gruppestørrelse varierer. Prinsippet om "likeverdighet" gjelder i undervisningen, som ikke nødvendigvis medfører "likhet". Noen elever undervises i grupper, andre enkeltvis. Når det er praktisk mulig, og hensynet til de aktuelle elevene tilsier det, vil gruppeundervisning bli valgt.

 Norm for undervisningstimenes lengde (musikk):

* Enkeltundervisning minst 20 minutters time
* Gruppe med to elever 30 minutters time
* Gruppe med tre elever 40 minutters time
* Gruppe med fire eller flere elever minst 45 minutters time

Andre fag (visuell kunst og teater) har lengre timer. Visuell kunst ca 90 minutter annehver uke. Teater ca 120 min hver uke, men ikke fullt skoleår.

Avlyste timer:

Skolen har ikke tilsatt faste vikarer. Av og til må undervisningen derfor avlyses. Elevene må akseptere inntil 4 avlysninger pr år. Blir det flere, erstattes timene med nye, eventuelt reduksjon i egenandelen.

Undervisning i skoletid

Når eleven selv / foresatte ønsker det og grunnskolen gir tillatelse, kan kulturskolen gi undervisningen i skoletid (musikktilbud). Dette medfører ikke skolefri, slik at eleven er ansvarlig for å ta igjen tapt skolearbeid og skaffe seg eventuell informasjon de har gått glipp av.   

Betaling

Sats egenandel: 2 616 kr pr år / 1 308 kr pr semester (2019) for full plass. Samspilltilbudene har halv pris. Det er flere faktorer som avgjør hva sluttregningen blir, både moderasjonsordninger og tilleggskostnader. Se nedenfor.

Elev som følger to tilbud betaler to egenandeler. Søskenmoderasjon: 25% reduksjon for søsken nr 1, 50% reduksjon for søsken nr 2. Ingen familie betaler egenandeler for mer enn 3 barn. 

Elevmateriell kommer i tillegg. I tillegg til egenandelen 123 kr pr år i kopi- /papirpenger (alle unntatt elever på lek og rytme og visuell kunst). Elevmateriell for elever på visuell kunst: 350 kr pr år. Teaterelevene må regne med utgifter til teatertur og forestilling inntil 350 kr pr år.

Leie av instrument er rimelig (varierer, ca 300 kr pr år) 

DSC06904b.jpg 
 
 ​

​​​

Oppdatert: 04.04.2019 11:27
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook