Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Søk plass / utmelding

 Søknadsfrist er 1. mai. Søk på eget skjema via link lenger ned på denne siden.
Oppsigelse av plass innen 1. mai. Benytt link lenger ned på denne siden. Mer informasjon finner du i menyen til venstre (Info)

Når kan man søke om opptak 

Til ordinære musikktilbud: fra og med 3. trinn i grunnskolen ( 8 år).  Til "lek og rytme" og " minifiolin" er nedre aldersgrense  5 år. Noen  tilbud har spesiell aldersgrense eller andre spesielle kriterier for opptak. 

Er du allerede elev, vil du kunne fortsette på samme tilbud til og med videregående skolealder uten å søke. Via din egen side i "Speedadmin" kan du "re-registrere" deg, for å være helt sikker på at du blir overført til neste skoleår på det faget du ønsker. 
 
Det er mulig å bli tatt opp på flere tilbud samtidig. Presiser gjerne i kommentarfeltet for å unngå misfo​rståelser, eller send en søknad for hvert fag. 
 
Søknadsfrist er 1. mai. Søk via "speedadmin" ved å følge linken:
 
Last ned fra dette nettstedet ved å trykke på linken over. Hvis du får problemer kan du ta kontakt med kommunen for veiledning eller hjelp.    
 

Retningslinjer, betaling og betingelser


Bindingstid: Opptak gjøres for et helt skoleår. Unntak er for førsteårselever, som kan melde seg ut til jul i første semester.
 

Utmeldingsfrist er 1. mai. All utmelding må skje skriftlig, via gammel søknads- og utmeldingsskjema: Utmeldingsskjema benyttes til utmelding. (IKKE SØK HER)

Skolepenger/egenandel: 2 616 kr pr år for en elevplass.

 
Søskenmoderasjon:  25% moderasjon for 1. søsken, 50% moderasjon for 2.  søsken, gratis for 3. søsken. OBS: Elev som selv benytter flere tilbud betaler full pris for hvert tilbud.
 
Instrumentleie: 200 kr pr år, pluss eventuelt depositum, avhengig av instrument.
 
Materialkostnader betales av eleven. I tillegg må musikkelevene betale 124,00 kr pr skoleår i "papirpenger" som skal dekke kopieringsavgifter (opphavsrett mm) og kopiering. Egen materiellutgift for visuell kunst, 300 kr pr år.

Samspill i fast gruppe: 50% egenandel (egen avtale må inngås om dette)
 
Ventelister: Det er for tida søkere på venteliste.  Noen tilbud har venteliste, andre ikke. Det er uvanlig at søkere må stå på venteliste mer enn ett år. 
 
Voksne: Også voksne kan søke om elevopptak, men må påregne forhøyet egenandel. Ta kontakt før søknad. 
 

Hva slags tilbud skal jeg velge?

 
Det har oppstått permanente ventlister til enkelte tilbud. Disse tilbudene er vokal (sang),  gitar, el-gitar, keyboard. Søkere til disse tilbudene kan bli satt på venteliste. Kulturskolen oppfordrer søkere til å vurdere også andre tilbud. 
 
Førskole og første trinn Lek og rytme eller minifiolin, begge fra 5 års alder. 
  
Fra og med 3. trinn kan søkeren velge ett eller flere av mange tilbud, som finnes ved å klikke på nettsiden "undervisning". Ikke nøl med å spørre om råd hvis du er i tvil.

Talenttilbud: det undervises i faste samspillgrupper etter individuell avtale (betalingstilbud). Det kan også gis ekstra undervisning til talenter, etter individuell avtale. Det er ikke påmeldingsmulighet til disse tilbudene. Kontakt kulturskolen i stedet.

Teorifag: Kulturskolen arbeider med å opprette teoriundervisning i gruppe / klasse. Det er foreløpig ikke mulighet for påmelding til dette.
 
​​​
Oppdatert: 07.03.2018 13:37
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook