Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Om Selbu kulturskole

 Skolen eies og drives av Selbu kommune. Elever i grunnskole- og videregående alder pluss noen i førskoealder tas opp som elever etter søknad. Elevene betaler egenandel for å få blie elev og motta undervisning i kulturskolen.

Ledelse: Frode Fredriksen, rektor. Kontaktinfo: Frode.Fredriksen@selbu.kommune.no. Tlf kulturskole 969 46 123 tlf privat Frode Fredriksen 908 78 749.

Kontorsekretær:  73 81 01 50.  
Nettpålogging for elev og foresatt: https://noselbu.speedadmin.dk
 

Virksomheten er bygd omkring  undervisning av ca 200 elever i kulturfagene musikk, visuell kunst og teater. De er fordelt på ca 250 elevplasser. Som et resultat av virksomheten tilbyr kulturskolen store og små kulturarrangementer i kommunen. Kulturskolen tilbyr også kunstfaglig kompetanse til skoler, lag og foreninger, og andre kulturIMG_3627[1].jpgskoler utenfor kommunen. 

Elevene er i alderen 5 til 20 år. Elevene velger blant mer enn 20 ulike tilbud innen musikk, visuell kunst eller teater. det er egne tilbud til funksjonshemmede, og dansetilbud i samarbeid med Stjørdal kulturskol, Stjørdal. Det er ventelister til noen av tilbudene, på grunn av stor søkning. Det er ønskelig at elevene er spredt på mange ulike tilbud, for å beholde bredden i kulturfagene. Deltagelse er frivillig. Elevene betaler skolepenger. Alt elevmateriell betales av elevene.

De fleste er elever i flere år, noen gjennom hele oppveksten.  Andre elever finner ut etter en tid at de likevel ikke ønsker å være elev, og avslutter opplæringen. Skolen mener det er viktig at alle får prøve seg. Gjennomsnittlig tid som elev i kulturskolen er 4 år. Andel barn som deltar i kulturskolen er ca 35% til enhver tid. Det er mer enn 50% av alle barn i kommunen som benytter tilbud i kulturskolen i  løpet av oppveksten.

Skolen arrangerer store og små forestillinger gjennom hele året, fra sceniske oppsetninger i stort format til interne minikonserter og utstillinger. Denne virksomheten er en viktig del av lokalkulturen. Både lærere og elever tar del i denne virksomheten.  

 Skolen tar også imot bestilling av underholdning til lokale kulturtiltak og arrangementer i organisasjonslivet. Disse tjenestene er som hovedregel gratis når de utøves av elever.  

 Skolen har tilsatt egne faglærere, de fleste i delstillinger. Noen er tilsatt i samarbeid med andre skoler. Selbu kulturskole er heldig å ha tilsatt mange lærere som er meget dyktige utøvere innen sitt fag. Kulturskolen oppfordrer alle i nærområdet om å vurdere om kulturskolens ansatte kan benyttes når de har behov for musikkompetanse eller kompetanse i andre kulturfag.   

 Kulturskolen har faglig samarbeid med andre kulturskoler i landet. Kulturskolene er organisert i norsk kulturskoleråd. Det finnes også nettverk innen regionen. Kulturskolene i Norge er pedagogisk og verdimessig nært knyttet til norsk grunnskole. Det er likevel store lokale variasjoner med hensyn til fagtilbud og organisering.  ​​​​​

Oppdatert: 06.08.2018 11:16
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook