Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Enheter og organisering - Sektor oppvekst - Selbustrand skole - SFO - Informasjon til deg før du søker SFO-plass
Hopp til hovedinnhold

Informasjon til deg før du søker SFO-plass

 Informasjon knyttet til søknad for opptak til SFO. (Les dette før du fyller ut søknaden)

Søknad om opptak til SFO skjer på elektronisk skjema. Det er viktig at dere krysser av for hvilke økter dere ønsker.  
Søknaden går til den enkelte skole /SFO. Når skolen har mottatt elektronisk søknad sender skolen ut et svarbrev til hver enkelt søker. Alle som søker innen fristen vil få plass.

Ved behov for å legge ved ytterligere opplysninger evt. ved endring i tilbud kan dere ta kontakt med oss.

Det skal også søkes elektronisk ved endring av tilbud eller oppsigelse. Bruk samme lenke som ved søknad om opptak. Velg f.eks endring.
SFO har åpent alle dager fra 07.00-08.55 og fra 14.25-16.30

På onsdager i partallsuker (frionsdag for 1. - 4. trinn) og i ferier, kan SFO-tilbudet for Selbustrand skole bli på Bell skole, hvis det er få som ønsker tilbud.  SFO følger skoleruta, men det gis tilbud om kjøp av SFO-plass i ferier.
Oppdatert: 03.01.2012 13:55
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook