Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Enheter og organisering - Sektor oppvekst - Selbu ungdomsskole - Informasjon til heimen - Søknad om særskilt tilrettelegging på eksamen 2019
Hopp til hovedinnhold

Søknad om særskilt tilrettelegging på eksamen 2019

 Derom en elev har behov for tilrettelegging på skriftlig eksamen, må det søkes om dette.

Elever som har behov for særskilt tilrettelegging på eksamen kan søke rektor om dette. Typisk kan dette være søknad om forlenget tid, men også andre tilrettelegginger kan forekomme. I søknaden må foreldrene beskrive utfordringene til eleven, og legge ved dokumentasjon der dette er relevant. Søknaden behandles av rektor, og kan påklages.

Søknadsfrist er torsdag 9. mai.

Under finner du den relevante lovhjemmelen.

§ 3-32.Særskild tilrettelegging av eksamen

Elevar og privatistar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag i læreplanverket. Tiltaka må vere tilpassa behova til eleven og privatisten så langt råd er.

Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag i læreplanverket. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget.

Rektor avgjer etter søknad kva for ordningar som skal nyttast for elevar. Avgjerda til rektor er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen. Rektor kan krevje uttale frå ein sakkunnig instans. Særskild tilrettelegging av eksamen krev ikkje vedtak om spesialundervisning.

Privatistar må leggje fram ein sakkunnig uttale. Fylkeskommunen avgjer kva slags ordningar for tilrettelegging som skal nyttast. Avgjerda til fylkeskommunen er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen.

 

Oppdatert: 03.05.2019 13:40
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook