Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Samarbeidsutvalget

 Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget 2015/16

 
​Samarbeidsutvalget
Bjørgunn Uthus - Leder​
Marit Kjøren - Nestleder​
Nils T. Kjøsnes - Sekretær​
Marthe Bang Eliassen
 Signe Bjørkås
 Ann Kristin Skei
  Kjell Tore Aftret
Runar Mathisen
Stian Motrøen Øhlén
 
 
 
 
​Skolemiljøutvalget
Bjørgunn Uthus - Leder​
Marit Kjøren - Nestleder​
Nils T. Kjøsnes - Sekretær​
 Marthe Bang Eliassen
Signe Bjørkås 
Ann Kristin Skei
 Kjell Tore Aftret 
 

Hva er samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget? 

I opplæringslova § 11-1 står det:
"Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen.
Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter lover og forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet.
 
Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen. …"
 
Samarbeidsutvalget er et rådgivende og samordnende organ.
 
I tillegg til samarbeidsutvalget velges det blant disse et skolemiljøutvalg
Skolemiljøutvalget har et spesielt ansvar for alle saker som dreier seg om det fysiske og psykososiale miljøet på skolen. Det vil si alt som dreier seg om kapittel 9a i Opplæringslova. Skolemiljøutvalget skal settes sammen slik at foreldre og elever til sammen har flertall.

 

 
Arkiv

 
Referat fra møte i Samrabeidsutvalget torsdag 26/3 - 15
Innkalling til møte i Samarbeidsutvalget torsdag 26/3 - 15
Referat fra møte i Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget torsdag 2/10-14
 
​​​
Oppdatert: 05.02.2018 10:26
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook