Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Seksjon økonomi

 Seksjonen har ansvar for det løpende arbeidet med kommunens økonomiforvaltning

​På seksjon økonomi er det totalt 2 ansatte

Økonomisjef: Kolbjørn Ballo

  Sentrale fagområder:

  • Økonomisk planlegging med økonomiplan og årsbudsjett
  • Rapportering til politisk nivå gjennom tertialrapporter, årsmeldinger og årsregnskap
  • Rapportering til sentrale myndigheter (KOSTRA)
  • Låneopptak
  • Registrering av fakturagrunnlag
  • Sekretærfunksjon og regnskapsføring for legater
  • Løpende oppfølging og bistand på økonomiområdet

Regnskapsføring, fakturering, innfordring og lønnskjøring utføres av tjenestesenter for lønn og regnskap i Værnesregionen.

Skatteregnskap og skatteinnfordring utføres av Skatteoppkreveren i Værnesregionen, som er plassert i Malvik kommune, skatteoppkreveren@malvik.kommune.no   

 
Oppdatert: 12.03.2019 14:22
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook