Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Seksjon personal

 Seksjonen har ansvar for det løpende arbeidet med kommunens personalforvaltning

Antall stillinger: 3 årsverk fordelt på 3 ansatte.

Personalsjef er Anita Røset.

Sentrale fagområder:

  • Utarbeide reglement, retningslinjer, rutiner og planer innen personalfeltet
  • Bistå, gi råd og veiledning til sektorene i det daglige arbeidet med personal- og tilsettingssaker
  • Bistå i sektorene med opplæring av tjenesteledere
  • Samarbeide med sektorene i henhold til inngåtte serviceavtaler
  • Bistå i IA- og HMS-saker
  • Bistå i sykefraværsarbeidet
  • Sekretærfunksjon for arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalg
  • Deltagelse/bistand i forhandlinger vedr. lønn, inngåelse og oppfølging av særavtaler
  • Ansvarlig for oppfølging og informasjon om kommunens pensjons- og forsikringsordninger

 

Oppdatert: 22.11.2012 08:37
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook