Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Fysak

 Velkommen til aktiv fritid!

Kontaktpersoner i Selbu Fysak Selbu

Som del av innsparingtiltak i Selbu kommune er det ikke avsatt midler til FYSAK.
Det vil si at FYSAK går på "lavbluss" og at det er basert på frivillighetsarbeid via lag og organisasjoner.

 

Her finner du en oversikt over muligheter for Fysisk aktivitet 
rundt om i bygda i 2016:

Trimplan 2016 Øverbygda.pdfTrimplan 2016 Øverbygda.pdf

Trimplan 2016 Vikvarvet.pdfTrimplan 2016 Vikvarvet.pdf

Selbu I.L. felles turer 2016.pdfSelbu I.L. felles turer 2016.pdf

SYKKELTURER I JULI 2016 - Selbustrand IL.pdfSYKKELTURER I JULI 2016 - Selbustrand IL.pdf

SYKKELTURER I AUGUST 2016. Selbustrand IL.pdfSYKKELTURER I AUGUST 2016. Selbustrand IL.pdf


17 i Selbu - et velferdstiltak for ansatte i Selbu kommune, men alle er velkommen til å bruke opplegget og ta postene- og bli bedre kjent i bygda

Da starter vi opp igjen med 17 i Selbu i år også! Alle postene er på plass fra onsdag 1. juni.
Dette er et velferdstiltak for ansatte i Selbu kommune men ALLE kan gå til de stedene vi har valgte ut. Intensjonen er at folk skal bli bedre kjent i Selbu, og kanskje komme seg i bedre form også!
De kodeord som er på info ark er et ledd i Selbu Kommunene sitt velferdstiltak og dere som ikke er kommunalt ansatt trenger ikke å bry dere noe om dem.
God tur!!
Her finner du beskrivelse og informasjon om postene:

Fullstendig beskrivelse 17 i Selbu 2016.pdfFullstendig beskrivelse 17 i Selbu 2016.pdf

Veibeskrivelser enkeltark 2016 17- i Selbu.pdfVeibeskrivelser enkeltark 2016 17- i Selbu.pdf

 

Mer informasjon om FYSAK
Fysak-prosjektet har som hensikt å bygge opp modeller for systematisk bruk av tilpasset fysisk aktivitet i forebyggende helsearbeid med forankring i kommunehelsetjenesten der selve aktiviteten skapes i et tverretatlig og tverrsektorielt samarbeid.

Målgruppen for FYSAK-modellen er alle som kan ha nytte av fysisk aktivitet i forebyggende, behandling og rehabilitering, men bestemmes i stor grad av de behov kommunene har.

Handlingsprogram for FYSAK 2012-2016.pdf

Saksfremlegg - Selbu kommune som Fysak-kommune.pdf
 

 

Oppdatert: 11.07.2016 10:04
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook