Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Rus

 Selbu kommune arbeider forebyggende og behandlingsrettet mot rusmiddelmisbruk.

 

Forebygging

SLT (samordning av lokale tiltak) arbeider tverretatlig med ungdom for å forebygge rusmisbruk og kriminalitet.

Mye god primærforebygging skjer i helsestasjon, skoler og i et aktivt kultur- og idrettsliv.

Behandling 

Fastlege eller NAV kan kontaktes for hjelp til behandling av rusproblemer. De kan hensvise videre til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. 

Rusbehandling Midt-Norge tilbyr behandling til personer med rusavhengighet.

Rustelefonen 08588

Oppdatert: 08.01.2011 12:27
Aktuelle sider
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook