Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Helse - Folkehelse - Støy-lukt-utslipp-gift
Hopp til hovedinnhold

Støy-lukt-utslipp-gift

 Kjemiske, fysiske, sosiale og biologiske miljøfaktorer kan ha innvirkning på helsetilstanden til folk. Dette er en viktig del av det miljørettede helsevernet i kommunen.

Ved akutt forgiftning kan Giftinformasjonstelefonen kontaktes:

22 59 13 00​

Ved mistanke om miljøforhold som kan ha negativ innvirkning på helsa, kan kommunen bidra med rådgivning, veiledning, utredning og behandling av klager. Dette i henhold til Lov om helsetjenesten i kommunen kap. 4a. med tilhørende forskrift om miljørettet helsevern.

Under er lenker i forhold til opplæringsloven, forurensningsloven og plan- og bygningsloven.

Oppdatert: 14.01.2011 16:40
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook