Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Demensteam

 
Selbu kommune opprettet et demensteam i mai 2012. Demensteamet består av helsepersonell som er ressursgruppe for utredning av personer ved mistanke om demens og oppfølging av personer med demens og deres pårørende i samarbeid med fastlege

Kontakt demensteamet på e-post: demensteam@selbu.kommune.no, eller på hjemmesykepleiens vakttelefon: 97559880

Forvaltningskontoret tar imot henvendelser på telefon som henviser/tar kontakt med demensteamet. Fastlegen og andre samarbeidspartnere kan også videreformidle kontakt med teamet.

Demensteamet samarbeider med andre instanser i kommunal sektor, som forvaltningskontor, ergoterapeut, fysioterapeut, psykiatrisk sykepleier, demenskontakter i helse og sosialsektoren, og fastleger.

Demensteamets hovedoppgave vil være utredning, oppfølging av personer med demens og pårørende, råd og veiledning til den demente, pårørende og helsepersonell.

Demensteamet avklarerer utredning med fastlege og avtaler hjemmebesøk med bruker og/evt. pårørende. Ved behov tar demensteamet kontakt med annet helsepersonell og andre samarbeidspartnere. Kartlegging og utredning av personer med mistanke om demens kan skje i eget hjem eller på korttidsopphold på institusjon.

 Demensteamet
Demensteamet
 
Hvorfor er demensutredning viktig:
- Utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer
- Vurdering av medisiner
- Legge til rette hjemmesituasjonen for personen med demens og pårørende
- Sette i gang tiltak til riktig tid
 
 

 Demensteam Selbu kommune.pdfDemensteam Selbu kommune.pdf

 

På Helsenorge.no sine sider finner du mye informasjon om demens:

Helsenorge.no/demens

 

Oppdatert: 15.09.2016 12:05
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook