Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Innsynsrett

 Rettssikkerheten for den enkelte og tilliten til det offentlige styrkes ved at forvaltningen er åpen og gjennomsiktig.

Forvaltningens saksdokumenter er i utgangspunktet offentlige, og kan bare unntas offentlighet med hjemmel i lov. Eksempler på informasjon som kan unntas offentlighet er noens personlige opplysninger, forretningshemmeligheter, informasjon som kan bidra til gjennomføring av straffbare handlinger, og informasjon som kan true rikets sikkerhet eller skade forholdet til fremmede makter. Som part i en sak har du utvidet innsynsrett.

Postlister  

Politiske møter og saksdokumenter

Kommunearkivet

Innsynsrett i behandling av personopplysninger (Temaside Datatilsynet)

 

Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp.

Innsynsretten er viktig bl.a. ut fra følgende:

  • hensynet til demokratiet, det at borgerne gjennom tilgang på informasjon kan få innsikt i samfunnsspørsmål, få bedre grunnlag for å ta del i samfunnsdebatten, og bli aktive deltakere i samfunnet.
  • hensynet til kontroll, at borgerne og media gjennom innsyn har mulighet til å kontrollere styresmaktene, og dermed mulighet til å avsløre eventuelle kritikkverdige eller uheldig forhold.
  • hensynet til rettssikkerhet, ved at de ulike aktørene kan skaffe seg kjennskap til forvaltningspraksis og beslutningsgrunnlaget, noe som motvirker usaklig forskjellsbehandling og kritikkverdig bruk av makt og kompetanse fra forvaltningens side.   

Forvaltningens arkiv er også en viktig informasjonsbank, og innsynsretten gir borgerne tilgang til denne. I tillegg er åpenhet rundt offentlige dokumenter viktig for å skape tillitt til forvaltningen.

Ekstern informasjon:

Rettleder til offentlighetsloven (Justisdepartementet)

Offentlighetsloven (Lovdata)

Arkivloven (Lovdata)

Forvaltningsloven (Lovdata)

Sivilombudsmannen 

 

Oppdatert: 06.08.2013 15:53
Aktuelle sider
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook