Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Individ og samfunn - Personopplysninger - Personvern - personvernerklæring
Hopp til hovedinnhold

Personvern - personvernerklæring

 Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

På denne siden får du informasjon om hvordan Selbu kommune behandler personopplysninger, hva som er formålet med behandlingene og hvilke rettigheter du har som registrert part.​

Her finner du Selbu kommunes p​ersonvernerklæringer


 Har du spørsmål angående vår behandling av personopplysninger kan du kontakte oss slik:


 
 

Selbu kommune
Gjelbakken 15
7580  Selbu


E-post: postmottak@selbu.kommune.no
Telefon: 73 81 67 00

eller vårt personvernombud:
Simon Schjølberg
e-post: simon@varit.no

 
Send aldri taushetsbelagt eller sensitiv informasjon med e-post.
 
Epost er en usikker kommunikasjonskanal og skal ikke brukes for sensitive personopplysninger, og kan i verste tilfelle stoppes i spamfilter. Ved å benytte tjenesten eDialog, åpner Selbu kommune for at du kan sende inn dokumenter via en sikker kanal. Les mer om vår løsning for sikker innsending av slik informasjon, eDialog.


  

Personvernerklæring

Selbu kommune ønsker at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger behandles på en sikker og riktig måte, og kjenne til hvilke rettigheter du har etter personopplysningsloven. Personvernerklæringen inneholder generell informasjon om hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger.

Lov om behandling av personvern

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i personopplysningsloven. 

Behandlingsansvarlig. 

Selbu kommune ved rådmann er ansvarlig for behandling av personopplysninger i kommunen. 

Hvorfor samler vi inn dine personopplysninger?

Personopplysninger samles inn og blir behandlet fordi at kommunen skal være i stand til å utføre både lovpålagte oppgaver og andre oppgaver, og for å kunne saksbehandle henvendelser vi får. 

Ansvar

Selbu kommune har et ansvar for å gjennomføre sine plikter, innfri innbyggernes rettigheter og løse de oppgavene som er lagt til kommunen. Vi har også ansvar for å følge opp og kontrollere tjenester, ytelser og utbetalinger. Dersom vi ønsker å behandle personopplysninger som ikke er nødvendig for å utføre lovpålagte oppgaver, vil du bli informert om at dette er frivillig og hva formålet med behandling av opplysningene er. 

Hvor hentes opplysningene fra? 

Personopplysninger innhentes primært fra deg selv. Dersom nødvendig hentes opplysninger også fra Folkeregisteret, Brønnøysundregisteret og andre instanser som helsepersonell, arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner, pensjonsselskap eller andre offentlige myndigheter.

Vi ønsker å gi digitale svar på henvendelser. Det krever at vi må være sikre på at mottaker er rett person. Du blir derfor bedt om å fylle inn fødselsnummer i enkelte skjema. Alle personopplysninger vil bli behandlet fortrolig og vil utelukkende bli brukt til saksbehandling av saken innsendelsen gjelder. Fødselsnummer vil aldri vises på offentlig tilgjengelige dokumenter.

Bruk av opplysninger

Opplysninger som hentes inn skal kun brukes til det formål de er hentet inn for, med mindre vi har lovlig grunnlag for å bruke dem også til andre formål.

Ansatte har tilgang til personopplysninger etter tjenstlige behov. Kun ansatte som har tjenstlige behov skal ha tilgang til opplysningene.

Lagring

Opplysninger skal ikke lagres lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet de er blitt brukt til. Vi har likevel plikt til å oppbevare opplysninger der arkivlov eller annen lovgivning stiller krav om det.

Vi har internkontroll for å sikre korrekt håndtering og sikring av personopplysninger. Personopplysninger blir behandlet i flere IT-systemer, som alle har strenge krav til informasjonssikkerhet og lagring. All tilgang til IT-systemene er tilgangsstyrt, og trafikken blir logget.

Hvordan sikres opplysningene?

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og vår server foregår over «sikker kryptert linje» (SSL) til vårt mottakssenter. Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i nettbankene. Personopplysninger blir behandlet konfidensielt og ditt personvern bli ivaretatt.

Kommunens fagsystemer sikres i henhold til gjeldende krav, ut fra innhold og risiko.

Dine rettigheter

Alle har rett til generell informasjon om Selbu kommunes behandling av opplysninger.

Alle har rett på innsyn i de opplysninger som er registrert om en selv.

Dersom opplysningene er feil, kan du kreve at de blir rettet eller noen ganger slettet. Dersom opplysningene er innhentet utelukkende på grunnlag av samtykke, kan dette samtykket trekkes tilbake. Krav skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Les mer på Datatilsynets sider

Utlevering av opplysninger til tredjepart

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor andre, vil de aktuelle registrerte personopplysningene bli overlevert i henhold til myndighetenes krav. Relevante personopplysninger kan utleveres til tredjeparter som vi samarbeider med, for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre.

Vi ønsker å gi digitalt svar på innsendt henvendelse via SvarUt . Løsningen bruker Altinn og ID-porten, og er godkjent for forsendelser med personsensitivt innhold.


 

Her kan du lese mere om personvern:​regjeringen.no


 


​​

Oppdatert: 06.08.2019 12:11
Aktuelle sider
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook