Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Hvem kan stemme?

 Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 dersom du oppfyller ett av disse kravene:

  • Du er norsk statsborger, har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og er - eller har vært - registrert bosatt i Norge
  • Du er statsborger i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige), har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret
  • Du er øvrig utenlandsk statsborger, har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen 9. september. 

For å ha stemmerett i  Selbu kommune, må du være innført i folkeregisteret som bosatt i Selbu kommune 30. juni 2019.

Oppdatert: 20.06.2019 11:40
Aktuelle sider
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook