Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Individ og samfunn - Politikk og valg - Står du i manntallet
Hopp til hovedinnhold

Står du i manntallet

 Du kan sjekket om du står i manntallet i Selbu kommune fra medio juli i servicetorget i kommunen og Selbu folkebibliotek

For velgere bosatt i Norge gjelder:
Det er folkeregisteret som legges til grunn for manntallet. Hvor du er manntallsført og har stemmerett, er derfor avhengig av i hvilken kommune du er folkeregisteret som bosatt i per 30. juni hvert valgår. Denne datoen kalles skjæringsdatoen. Dersom du registrerer flytting til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, har du stemmerett i din gamle bostedskommune. Dersom du registrer flytting før 30. juni i valgåret vil du ha stemmerett i din nye bostedskommune.

For velgere bosatt i utlandet gjelder:
Som bosatt i utlandet er du som hovedregel innført i manntallet. Et unntak finnes imidlertid dersom du har bodd i utlandet i mer enn ti år. I dette tilfelle må du søke om innføring i manntallet i den kommunen som du sist var folkeregistrert i for at stemmen din skal bli godkjent.

Søknadsskjema om slik innføring er trykket på omslagskonvolutten som brukes ved forhåndsstemmegivning utenriks, på Svalbard og Jan Mayen. Søknad kan også sendes pr.brev. Du kan også bruke skjemaet: Søknad fra norsk statsborger i utlandet om innføring i manntallet  om du vil. Vil du heller skrive et vanlig brev, må du huske å få med de opplysninger det spørres om i skjemaet.

Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge.
Søknaden må være fremme hos valgstyret innen kl. 1700 dagen etter valgdagen.Oppdatert: 02.07.2019 09:26
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook