Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Politiske partier

 Et politisk parti er en sammenslutning av personer som har et visst sammenfallende syn i politiske spørsmål og ønsker å øve innflytelse på politiske beslutninger. Dette gjøres som oftest ved å stille til valg, i et demokrati.

Snarveier: Valgportalen
Partiene i Norge vokste frem etter at parlamentarismen slo gjennom som styresett i 1884. Parlamentarismen er et styresett som gir parlamentet (Stortinget) kontroll over den utøvende makt (regjeringen). Hvis et flertall i Stortinget vedtar at de ikke lenger har tillit til regjeringen, må den gå av.
 
Det første politiske partiet var Venstre, som ble stiftet allerede 28. januar 1884. Høyre var det neste partiet, og ble stiftet 25. august 1884. Arbeiderpartiet ble stiftet 21. august 1887.
 
De fleste landsomfattende partiene er registrert i Partiregisteret. 
 
 
​​
Oppdatert: 06.06.2019 12:00
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook