Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kommuneplan og delplaner - Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel 2014- 2024 - Høringsutkast
Hopp til hovedinnhold

Kommuneplanens arealdel 2014- 2024 - Høringsutkast

 Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Den skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.

Høringsuttalelser til kommuneplanens aeraldel

Høringsfristen ble utsatt til 05.07.2013 etter anmodning fra områdestyret for Sør- Trøndelag/ Hedmark samt fylkesmannen.

Vi har mottatt tilsammen 23 høringsuttalelser fra privatpersoner og offentlige institusjoner.

 

Områdestyret for Sør- Trøndelag Hedmark, Reindriftsforvaltningen.pdfOmrådestyret for Sør- Trøndelag Hedmark, Reindriftsforvaltningen.pdf 

Fylkesmannen i Sør- Trøndelag.pdfFylkesmannen i Sør- Trøndelag.pdf

NVE.pdfNVE.pdf

Forsvarsbygg.pdfForsvarsbygg.pdf

Direktoratet for mineralforvaltning.pdfDirektoratet for mineralforvaltning.pdf

Sametinget.pdfSametinget.pdf

Sør- Trøndelag fylkeskommune.pdfSør- Trøndelag fylkeskommune.pdf

Statens vegvesen.pdfStatens vegvesen.pdf

Trondheimsregionens friluftsråd.pdfTrondheimsregionens friluftsråd.pdf

Bondelaget.pdfBondelaget.pdf

Selbu og Tydal historielag.pdfSelbu og Tydal historielag.pdf   Selbu og Tydal historielag s 2.pdfSelbu og Tydal historielag s 2.pdf

Kommunelegen.pdfKommunelegen.pdf

Stjørdal kommune.pdfStjørdal kommune.pdf

 

 

Hans Røsseth.pdfHans Røsseth.pdf

Hofsmo m.fl.pdfHofsmo m.fl.pdf

Ingebrigt Kjøsnes m.fl.pdfIngebrigt Kjøsnes m.fl.pdf

Ingjerd Tuseth og Pål Steinar Flakne.pdfIngjerd Tuseth og Pål Steinar Flakne.pdf

Jon Olav Kjøsnes.pdfJon Olav Kjøsnes.pdf

Setsaas.pdfSetsaas.pdf

Sigmund Hårstad.pdfSigmund Hårstad.pdf

Stein Overvik.pdfStein Overvik.pdf

Tor Arvid Borseth.pdfTor Arvid Borseth.pdf

Torgeir Sundal.pdfTorgeir Sundal.pdf

Peder Haave.pdfPeder Haave m.fl.pdf

 

 

 

Kommuneplanens arealdel på høring 

Det faste utvalget for plansaker vedtok i møte den 12.03.2013 å legge forslag til kommuneplanens arealdel for 2013-2023 på høring og offentlig ettersyn jf. Plan- og bygningslovens § 11- 14.

 

høringsfristen er 10.05.2013
 

 

 
 

 Planprogram 

Det er utarbeidet et planprogram for arealdelen som ble vedtatt i kommunestyret 22.06.2010.

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

 

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2011- 2022.pdfPlanprogram for kommuneplanens arealdel 2011- 2022.pdf

 

 

 

 

Oppdatert: 05.08.2014 13:04
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook