Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kommuneplan og delplaner - Kommuneplanens samfunnsdel
Hopp til hovedinnhold

Kommuneplanens samfunnsdel

 Kommuneplanens samfunnsdel skal behandle langsiktige utfordringer, herunder miljømessige utfordringer og utfordringer knyttet til universell utforming, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet.

Selbu kommune er nå i gang med revidering av Kommuneplanens samfunnsdel.

Planprogrammet som beskriver hvordan prosessen med gjennomføre arbeidet med revidering av planen m.m. ble vedtatt i Kommunestyret - 29.05.2017

Vedtaket lød som følger: "Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Selbu kommune for 2018-2030 fastsettes. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens §4-1 og §11-13"
 

Planprogrammet finner du her: Vedtatt planprogram 2018 -2030.pdf

Her er planen som skal revideres:
 
Vi ønsker engasjement:
Gjennom medvirkning og involvering skal flest mulig interessenter få gi sitt bidrag til hvordan vi i Selbu kan skape et godt lokalsamfunn. Involvering i utarbeidelsen skaper forankring og eierskap til planen og øker sjansen for få en levende, funksjonell og engasjerende plan som blir brukt aktivt i arbeidet med å oppnå ønsket utvikling.
 
 
Involvering har startet:
04.10.17: Ledergruppen i kommunen, leder i Selbu Vekst og leder i Selbu Næringsforum har jobbet frem et forslag til et overordnet mål med Kommuneplanens samfunnsdel m.m..
 
16.10.17 - Vi hadde 4 timer med elever fra Selbu videregående om hva de mener er viktig for at de skal bo i Selbu fremover, og hva vi bør ha i bygda
 
20.10.17 - Styret i Selbu Pensjonistforening og Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
 
31.10.17 Ca. 30 av Selbu kommunes rådgivere og ledere
 
FLERE STÅR FOR  TUR i løpet av det første halve året ; både kulturlivet, næringslivet, Ungdom, folkemøte m.m.
 
Innspill:
Har du innspill du ønsker å komme med vedr. utvikling av Selbu fremover, så log deg inn her og skriv i vei: e dialog.
 
  
Visjon

Selbu - rosa i TrøndelagVisjon.jpg

Med denne visjonen vil Selbu kommunen gi uttrykk for at kommunen gjennom å bygge på tradisjoner, kreativitet og nyutvikling vil kultivere og dyrke fram rosa Selbu, slik at folk velger seg bygda og ønsker å bygge en framtid her.
 
 
Verdier
 Verdiplattform.jpg
Selbu kommune vil vi gjennom samspill ha fornøyde innbyggere og stolte ansatte ved å legge til grunn disse verdier:

 
 
 

 

 

 
Felles definisjon av verdier og målsetninger for kommunen vil bidra til de riktige strategiske veivalgene, som
igjen vil bidra til å styrke kommunen som organisasjon og samfunn.

 

Plan- og bygningsloven § 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.

Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig.

For utarbeiding og vedtak av kommuneplanens samfunnsdel gjelder Plan- og bygningslovens §§ 11-12 til 11-15.

Kommuneplanens samfunnsdel (veiledning fra regjeringen.no)

 

Oppdatert: 17.11.2017 13:39
Aktuelle sider

 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook