Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kommuneplan og delplaner - Kommuneplanens samfunnsdel
Hopp til hovedinnhold

Kommuneplanens samfunnsdel - Utkast av 05.06.18 er ute til høring

 Høringsfrist på utkast datert 05.06.18 er 15. september 2018
Kommuneplanens samfunnsdel skal behandle langsiktige utfordringer, herunder miljømessige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet.

HØRINGSUTKAST datert 5.juni 2018: kommuneplanens_samfunnsdel vedtatt 050618.pdfkommuneplanens_samfunnsdel utkast vedtatt 050618.pdf

Vedtak i Formannskapet - 12.06.2018
1.høringsutkast av Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030, datert 5. juni 2018 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
 
 
 
 
Høringsfristen settes til 15.september 2018
 
Høringsuttalelse avgis her via elektronisk høringsskjema, per epost til postmottak@selbu.kommune.no, eller per brev til Selbu kommune, Gjelbakken 15, 7580 Selbu

 

....................................................................................................

 

Prosessen: 

Planprorgram:

Planprogrammet som beskriver hvordan prosessen med gjennomføre arbeidet med revidering av planen m.m. ble vedtatt i Kommunestyret - 29.05.2017

Vedtaket lød som følger: "Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Selbu kommune for 2018-2030 fastsettes. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens §4-1 og §11-13"
 

Planprogrammet finner du her: Vedtatt planprogram 2018 -2030.pdf

 

I gjeldende kommunale planstrategi for Selbu kommune (2016-2019) vedtatt i kommunestyret høsten 2016  ble det vedtatt at kommuneplanens samfunnsdel skulle revideres i inneværende kommunestyreperiode. Parallelt med planstrategien ble det utarbeidet en oversikt over folkehelsen og påvirkningsfaktorer i Selbu (vedtatt 2016).

 

kommunal planstrategi Selbu kommune 2016-2019.pdfkommunal planstrategi Selbu kommune 2016-2019.pdf

oversikt over folkehelsen og påvirkningsfaktorer i Selbu kommune 2016.pdfoversikt over folkehelsen og påvirkningsfaktorer i Selbu kommune 2016.pdf

 

Her er planen som skal revideres:

 
 
 
Vi ønsker engasjement:
 
Gjennom medvirkning og involvering skal flest mulig interessenter få gi sitt bidrag til hvordan vi i Selbu kan skape et godt lokalsamfunn. Involvering i utarbeidelsen skaper forankring og eierskap til planen og øker sjansen for få en levende, funksjonell og engasjerende plan som blir brukt aktivt i arbeidet med å oppnå ønsket utvikling.
 
Involvering som er gjennomført så langt i planprosessen:
 
30.06.-02.07.17 Selbu martnan - besøkende på stand fikk skrive opp "Hva er viktig for deg mot år 2030?"
04.10.17: Ledergruppen i kommunen, leder i Selbu Vekst og leder i Selbu Næringsforum har jobbet frem et forslag til et overordnet mål med Kommuneplanens samfunnsdel m.m..

16.10.17 - Vi hadde 4 timer med elever (2 klasser) fra Selbu videregående om hva de mener er viktig for at de skal bo i Selbu fremover, og hva vi bør ha i bygda

20.10.17 - Styret i Selbu Pensjonistforening og Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne ​(info, medvirkning via gruppearbeid)

31.10.17 Ca. 30 av Selbu kommunes rådgivere og ledere

06.11.17 Kommunestyret (info, medvirkning via gruppearbeid)

24.11.17 Ca. 50 ansatte fra Barnehagesektoren, Selbu kommune (info, medvirkning via gruppearbeid)
 
06.12.17 Ansatte i  avdeling Plan, og Teknikk Selbu kommune
Aral og Teknikk Selbu kommune
 
22.01.18  UNGDOMSRÅDET
 
01.02.18 FOLKEMØTE
15.02.18  Kultur-, idretts,- og musikkråd (styremedl.)

01.03.18  Selbu Næringsforening  - medlemsbedrifter

06.03.18  Sektor Helse og Sosial Selbu kommune

30.05.18  Servicetorget i Selbu kommune
 
  • Bolystundersøkelse - tidligere elever ved Selbu ungdomsskole (1992-2006)
  • Bruk av media, kommunens Facebookside, sosiale media  osv.
  • Skoleklasser fra småtrinnet i grunnskolen skal tegne fremtidsbilde
  • Intervju av folk «på gata»
  
Innspill: til arbeidet:
Har du innspill du ønsker å komme med vedr. utvikling av Selbu fremover, så log deg inn her og skriv i vei: e dialog.
 
  
Visjon

Selbu - rosa i TrøndelagVisjon.jpg

Med denne visjonen vil Selbu kommunen gi uttrykk for at kommunen gjennom å bygge på tradisjoner, kreativitet og nyutvikling vil kultivere og dyrke fram rosa Selbu, slik at folk velger seg bygda og ønsker å bygge en framtid her.
 
 
Verdier
 Verdiplattform.jpg
Selbu kommune vil vi gjennom samspill ha fornøyde innbyggere og stolte ansatte ved å legge til grunn disse verdier:

 
 
 

 

Slagordet lever: Selbu - et lykkeland!

Felles definisjon av verdier og målsetninger for kommunen vil bidra til de riktige strategiske veivalgene, som
igjen vil bidra til å styrke kommunen som organisasjon og samfunn.

 

Plan- og bygningsloven § 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.

Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig.

For utarbeiding og vedtak av kommuneplanens samfunnsdel gjelder Plan- og bygningslovens §§ 11-12 til 11-15.

Kommuneplanens samfunnsdel (veiledning fra regjeringen.no)

 

Oppdatert: 20.07.2018 12:08
Aktuelle sider
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook