Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kommuneplan og delplaner - Kommuneplanens samfunnsdel
Hopp til hovedinnhold

Kommuneplanens samfunnsdel

 Kommuneplanens samfunnsdel skal behandle langsiktige utfordringer, herunder miljømessige utfordringer og utfordringer knyttet til universell utforming, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet.

 Revidering av Kommuneplanens samfunnsdel:Varsel om planoppstart og høring og offentlig ettersyn av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030. Frist til å komme med innspill til forslag til planprogram settes til søndag 26.03.17. Planprogrammet finner du her: https://www.selbu.kommune.no/Kunngjoringer/Sider/Varsel-om-planoppstart-og-høring-og-offentlig-ettersyn-av-planprogram-for-kommuneplanens-samfunnsdel-2018-2030.aspx

 
Visjon

Selbu - rosa i TrøndelagVisjon.jpg

Med denne visjonen vil Selbu kommunen gi uttrykk for at kommunen gjennom å bygge på tradisjoner, kreativitet og nyutvikling vil kultivere og dyrke fram rosa Selbu, slik at folk velger seg bygda og ønsker å bygge en framtid her.
 
 
Verdier
 Verdiplattform.jpg
Selbu kommune vil vi gjennom samspill ha fornøyde innbyggere og stolte ansatte ved å legge til grunn disse verdier:

 
 
 

 

 

 

Kommuneplanens samfunnsdel for Selbu kommune2005-2016.pdfKommuneplanens samfunnsdel for Selbu kommune2005-2016.pdf 

Plan- og bygningsloven § 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.

Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig.

For utarbeiding og vedtak av kommuneplanens samfunnsdel gjelder Plan- og bygningslovens §§ 11-12 til 11-15.

Kommuneplanens samfunnsdel (veiledning fra regjeringen.no)

 

Oppdatert: 14.03.2017 12:24

 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook