Startlån og tilskudd til bolig

Startlån og tilskudd til bolig

Startlån og tilskudd fra kommunen kan hjelpe deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med et boligtilskudd.

Startlån til kjøp av bolig

Startlån skal bidra til at personer som har langvarige økonomiske problemer med å finansiere kjøp av egen bolig, kan kjøpe seg en nøktern og egnet bolig og beholde den.

Får du lån til bolig i privat bank, kan du ikke få startlån. Er du ung i etableringsfasen, eller i en situasjon hvor du kan spare, får du heller ikke startlån.

Selbu kommune har bl.a. i sine retningslinjer ett krav om botid i kommunen på minimum 1 år.

Les mer om startlån på Husbanken.no 

Tilskudd til tilpasning av bolig

Har du eller andre i husstanden nedsatt funksjonsevne, og behov for å bygge om boligen? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger. Finansieringen kan bestå av startlån og/eller tilskudd.

Les mer om tilskudd på Husbanken.no 

 

Søk startlån/tilskudd 

 

Har du startlån og/eller tilskudd?

Det er Intrum låneadministrasjon som administrerer startlån og tilskudd på vegne av Selbu kommune. Det betyr at all informasjon tilknyttet lånet vil komme fra Intrum.

Som låntaker har du tilgang til en egen portal - MinSide. Her kan du:

  • få informasjon om lånet ditt.
  • gjøre endringer.
  • ta kontakt med Intrum låneadministrasjon.

Logg inn på intrum.no

Du kan også ringe Intrum låneadministrasjon hvis du har spørsmål eller vil ha mer informasjon om lånet ditt. 

Telefon: 73 54 23 20