Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Arkiv

 Selbu kommunes arkiv

​Selbu kommune er deleier av Interkommunalt arkiv Trøndelag (IKA-Trøndelag) som er depot for kommunens eldre og avsluttet arkiv. IKA-Trøndelag holder til i Trondheim, i Arkivsenteret på Kulturbunker Dora.
 
Selbu kommune har overført mesteparten av det eldste arkivet (ca. 1830 - 1960), til IKA-Trøndelag. Unntatt er møtebøkene fra kommunestyre og formannskap, samt spredte rester av annet materiale. 
 
IKA-Trøndelag har betjent lesesal der du kan få bruke arkivene. 
 
Ønsker du tilgang til eldre arkivmaterialet som ennå ikke er overført til IKA-Trøndelag kan du henvende deg til Servicetorget i rådhuset for å avtale tid, på telefon 73 81 67 00 eller gjerne pr. e-post: postmottak@selbu.kommune.no. Arkivet vil da finne frem det etterspurte materialet til gjennomgang sammen med en arkivmedarbeider.  Materiale som er unntatt offentlighet vurderes for meroffentlighet, og eventuelt sladdet kopi kan utleveres.
 
Innsyn i dokumenter fra dagligarkivet bestilles enklest via postlister som publiseres på internett.
 
 
Oppdatert: 16.01.2015 09:52
Aktuelle sider
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook