Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Søknad om midler fra Næringsfond til primærnæringsformål
Hopp til hovedinnhold

Søknad om midler fra Næringsfond til primærnæringsformål

 Velkommen til å søke på støtte fra Selbu kommunes næringsfond. Søknadsfrist 1.april 2018 Årets midler er avsatt til søknader for primærnæringsformål.

Ta kontakt med Selbu Kommune (tel. 73816700), Landbrukskontoret hvis du har planer om å søke.
 Søknaden skal inneholde:
·         Søkers navn
·         Organisasjonsnummer
·         Gårds- og bruksnummer
·         En beskrivelse av prosjektet/ planene (Søkers virksomhet)
§  Hvordan ser du for deg dine planer blir med støtte fra kommunalt næringsfond
§  Hvordan ser du for deg dine planer blir uten støtte fra kommunalt næringsfond
·         Kostnadsoverslag
·         Driftsbudsjett
·         Finansieringsplan
·         Søknadsbeløp
·         Fremdriftsplan
·         Kart (i søknad om tilskudd til nydyrking)
·         Søknad om støtte til nydyrking, krever godkjent plan for nydyrking.
 Søknad sendes postmottak@selbu.kommune.no.
Søknadsfrist 1.april 2018
Oppdatert: 12.03.2018 16:08
Aktuelle sider
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook