Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Næring - Landbruk - Husdyrhold
Hopp til hovedinnhold

Husdyrhold

 

 

Husdyrregistret

Se informasjon på mattilsynets hjemmesider  mattilsynet.no

 

Melkekvote

Se informasjon om kjøp, salg og leie av melkekvoter på Statens Landbruksforvaltnings hjemmesider  slf.dep.no

 

Rovdyrskade på husdyr

Dersom noen har mistanke om at det er gjort skade på husdyr eller tamrein av bjørn, jerv, ulv, gaupe eller kongeørn er det viktig at dette meldes fra til lokal rovviltkontakt i Statens Naturoppsyn straks skaden oppdages. Sørg for å sikre kadaveret med tildekking slik at åtseletere ikke kommer til, men la det ligge mest mulig urørt. Merk funnstedet slik at å det er lett å finne igjen. Beskriv funnsted og kryss av på kart om mulig. Ta ut geografiske koordinater hvis du har med GPS.
 
 

Foto: Marit Kjøsnes Renå

 

 

Oppdatert: 10.01.2011 08:13
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook