Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Næring - Landbruk - Naturskade
Hopp til hovedinnhold

Naturskade

 

Hvis du søker dekning fra Statens naturskadefond for skader på eiendom eller gjenstander som ikke kan dekkes ved en alminnelig forsikringsordning, må du melde fra til lensmannen, utenfor lensmanndistrikt til namsfogden eller politi med sivilrettslige oppgaver.

Melding til Statens naturskadefond

Meldingen må sendes innen 3 måneder etter skadetidspunktet. Denne fristen tolkes strengt. Hvis du har meldt fra til forsikringsselskapet eller til en statlig eller kommunal etat, kan fondet likevel akseptere meldingen.
 
les mer om naturskade på slf.dep.no
 
 
Oppdatert: 05.01.2011 12:10
Aktuelle sider
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook