Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Næring - Landbruk - Plantedyrking
Hopp til hovedinnhold

Plantedyrking

 

 

Miljøplan

Miljøplanen er en del av en nasjonal satsing som startet i 2004. Målet var å forbedre miljøinnsatsen innen jordbruket. Den skal være et hjelpemiddel for den enkelte gårdbruker til å beskrive og gjennomføre miljøtiltak på gården. Planen skal blant annet bidra til mer miljøvennlig jordbruksproduksjon og synliggjøre denne innsatsen i jordbruket.
 
For å motta produksjonstilskudd er det en forutsetning at en følger miljøplanen.
 
Mer informasjon finnes på Statens landbruksforvaltnings hjemmesider

 

Spredning av husdyrgjødsel
 
Forskrift om frist for spreing av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Selbu kommune, Sør-Trøndelag 
 
 

Avlingssvikt - klimabetingede tap

Erstatning kan gis til jord- og hagebruksforetak med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske eller klimatisk avledede forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot.
 
Mer informasjon finnes på Statens landbruksforvaltnings hjemmesider
 
 
 
Floghavre
 
Floghavre er en kornplante som mangler mat i frøene og, og den kan i verste fall ta fullstendig overhånd og knekke matkornet helt. Den betraktes som et ugress så farlig at korndyrkerne i Norge har en egen lov for nettopp dette problemet. En korndyrker er pålagt å bekjempe ugresset effektivt, dette ved sprøyting eller luking. Blir det påvist floghavre er avlingen verdiløs.
 
Les mer

Statens landbrukstilsyn 

Forskrift om floghavre

Tiltak mot floghavre

Mattilsynet.no dispensasjonsordninger for skurtreskere

 
 
 Norsk Landbruksrådgiving
 
Mer informasjon på Norsk Landbruksrådgivning Sør-Trøndelags hjemmesider
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatert: 13.09.2012 13:45
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook